Bankbestuurders samen met politie voor de klas op het Oosterlicht College Nieuwegein en Jongerendebat in De Kom

Landelijk wordt in Nederland in de week van 11 tot en met 15 maart de Week van het Geld georganiseerd. Het Oosterlicht College Nieuwegein kreeg het aanbod van de Nederlandse Vereniging van Banken om gastlessen op school te komen geven over het (voorkomen van) online fraude en het ronselen van geldezels.

Week van het Geld

Van dit aanbod maakte het Oosterlicht dankbaar gebruik, omdat de school de bespreking van deze onderwerpen als een waardevolle aanvulling ziet op het onderwijsaanbod, waarin het voorbereiden van de leerlingen op de toekomst centraal staat. Het is belangrijk en onze maatschappelijke opdracht om jongeren te leren bewust om te gaan met geld, ze te wijzen op de gevaren als oplichting en ze voor te bereiden op financiële zelfstandigheid.

Bank voor de klas
Maandag 11 maart werd aan een groot aantal klassen het programma ‘Bank voor de klas’ aangeboden. Gedurende een lesuur gaven bestuurders uit het bankwezen en politiefunctionarissen interactieve gastlessen. Ze gebruikten hiervoor ‘De F-Game’ die speciaal ontworpen is om jongeren bewust te maken van online fraude. Klassikaal of in groepjes werd gesproken over de vragen uit de game. De inzet door criminelen van jongeren als geldezel gebeurt veel vaker dan gedacht en is een belangrijk onderwerp van gesprek. Het Oosterlicht is trots op deze unieke samenwerking tussen onderwijs, banken en politie.

Jongerendebat
De gemeente Nieuwegein organiseerde in deze Week van het Geld een Jongerendebat in theater De Kom, ook op 11 maart. Leerlingen van het Oosterlicht College en het Anna van Rijn College gingen met elkaar in debat over geldzaken. Ze kregen tijdens dit debat het podium om hun stem te laten horen over omgaan met geld, schulden, armoede, financiële verleidingen én gelijke kansen. Zij gaven burgemeester Marijke van Beukering en wethouder Guido Bamberg in het debat adviezen over wat zij als jongeren nodig hebben zoals goede voorlichting en educatie over alles wat met geld te maken heeft.

Ook ouders en verzorgers spelen volgens de jongeren een zeer belangrijke rol. Jongeren vinden dat ouders hun kinderen moeten begeleiden in hoe ze het beste met geld kunnen omgaan, ze wijzen op valkuilen en mogelijke gevaren. Ook zouden ouders hun kinderen moeten leren hoe ze sparen. De gemeente Nieuwegein zou via social media meer bekendheid moeten geven aan de Stadspas voor jongeren waarvan de ouders een minimuminkomen hebben. Zo ontstaan er meer gelijke kansen voor iedereen.

Week van het Geld

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk