Baggeren watergangen Batau Noord en Zuid

Het waterschap start binnenkort met het baggeren van diverse watergangen in de wijken Batau Noord en Batau Zuid in Nieuwegein: een gezamenlijk project van de gemeente Nieuwegein en het waterschap. Het waterschap coördineert de werkzaamheden omdat het merendeel van de watergangen in beheer is bij het waterschap. Uit onderzoek is gebleken dat de vrijkomende bagger schoon tot licht verontreinigd is. De bagger kan dan ook grotendeels op de oevers van de sloten worden verspreid. De resterende bagger wordt opgeslagen in een tijdelijk baggerdepot. Half februari wordt begonnen met de aanleg van dit tijdelijk depot in de Heijcopse polder, aan de Ringkade. Het hele project zal in totaal ongeveer vier maanden in beslag nemen.

Voorafgaand aan het baggeren wordt de begroeiing langs de watergangen gesnoeid. Dit is niet alleen nodig om de sloten bereikbaar te maken, maar ook om ruimte te maken voor de bagger die op de oevers wordt gezet. Voor het baggeren van de watergangen in Batau wordt een tijdelijk baggerdepot ingericht. De bagger die niet op de oevers kan worden verspreid zal in dit tijdelijk depot worden opgeslagen om te ontwateren. Dit proces neemt ongeveer een jaar in beslag. Na deze periode zal het waterschap het tijdelijk depot ontmantelen en het terrein egaliseren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren