Baggeren sloten van start in Nieuwegein

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start deze maand met het baggeren van verschillende sloten. Het hoogheemraadschap voert de baggerwerkzaamheden uit in samenwerking met de gemeente Nieuwegein en aannemer van der Lee uit Bruchem. Het is een flinke klus en daarom duurt het werk duurt tot eind mei 2024. De werkzaamheden beginnen bij basisschool De Schouw en het Oosterlicht College vanaf maandag 14 augustus. Daarna zijn delen van de wijken De Wiers, Plettenburg en het Noorderveld aan de beurt.

Waarom gaan we dit doen?
Door te baggeren kunnen we de watergangen op diepte houden kunnen we ervoor zorgen dat er een goede aan- en afvoer van water kan blijven. Een dikke laag bagger op de bodem belemmert de doorstroming van water. Een ondiepe watergang kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot wateroverlast leiden.

Wat is de werkwijze?
Op een aantal invalswegen worden borden geplaatst zodat de bewoners op de hoogte zijn van de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering kan het voorkomen dat de werkzaamheden enige hinder veroorzaken. We vragen hiervoor alvast uw begrip. Er wordt alles aan gedaan om hinder tot een minimum te beperken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk