Bag2school op Het Vogelnest

Na de herfstvakantie zijn de leerlingen van de basisschool Het Vogelnest gestart met een actie van Bag2school. Hierbij hebben de leerlingen kleding, lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen en nog veel meer ingezameld. ‘Zowel de kinderen en ouders van school als de buurtbewoners hebben ons erg geholpen’ aldus een enthousiaste juf tegenover onze redactie.

De school heeft maar liefst 640 kg goederen opgehaald voor Bag2School! Het geld dat hiermee is verdiend wil de school opsparen om straks te kunnen investeren in het nieuwe schoolgebouw, dat over een tijdje gebouwd zal worden op de groenling 7-9.

In het voorjaar zal de school weer een actie houden samen met bag2school. Houd de website van Het Vogelnest in de gaten, hierop zal de komende actie gemeld worden. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de school: 030-6000264 of via info@hetvogelnest.nl.

De kinderen brengen de goederen naar het busje voor transport.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk