‘Avond voor de Stad’ donderdag 8 december 2022

Op 8 december is er weer een ‘Avond voor de Stad’. Ook deze avond wordt er vanwege het druk- ke programma in twee zalen vergaderd. Naast de rondvraag komen onder meer de volgende onderwerpen voorbij:

• Inspraak
De inspraakronde is bedoeld voor mensen uit de stad die hun mening over een bepaald onderwerp willen geven. Dit kunnen inwoners zijn, maar ook Nieuwegeinse ondernemers. Heeft u een thema dat u in de raad zou willen aankaarten? Mail dan naar griffie@nieuwegein.nl onder vermelding van ‘Inspraak’.

• Tijdelijke school Rijnhuizen
In de plannen voor de ontwikkeling van de wijk Rijnhuizen is ook plaats voor een kindcentrum
– een voorziening met onderwijs-, opvang- en sportmogelijkheden. In afwachting van de realisatie van dit kindcentrum wil de gemeente onderzoeken of het mogelijk is een tijdelijke school in Rijnhuizen te realiseren, zodat de ontwikkeling van deze wijk gepaard gaat met goede onderwijshuisvesting. Tijdens de Raadsvergadering van 15 december zal de raad gevraagd worden hiermee in te stemmen, vanavond mag de raad over dit onderwerp in debat.

• Duurzame warmtebronnen Nieuwegein
Dit onderdeel is een dialoog tussen de raad en het college over mogelijkheden voor warmtebronnen voor de hele stad. De gemeente wil verwarming van de stad verduurzamen. Hierbij moeten keuzes gemaakt worden op het gebied van ruimtegebruik en technische zekerheid. Het college van burgemeester en wethouders wil graag in gesprek met de raad om input op te halen en richting mee te krijgen voor de vervolgstappen van dit traject.

• Groei van de stad
Onze stad is volop in ontwikkeling. De gemeente verwacht dat het aantal inwoners de komende jaren blijft groeien. Bij deze groei komt veel planning en onderzoek kijken. Tijdens dit informatieve onderdeel worden de raadsleden bijgepraat over alles wat onder dit thema valt: de woningbouwmonitor, het vereveningsfonds, het onderzoek Groei van de stad en de zogenaamde ‘pas op de plaats.’

Stream
Voor de volledige agenda’s, de bijbehorende stukken en de livestream gaat u naar NieuwegeinseRaad.live/Stream1 en ~Stream2. Uiteraard bent u ook welkom op het Stadshuis om de vergadering bij te wonen. U kunt de gemeenteraad volgen via Twitter (@raadngein), Facebook (@NieuwegeinseRaad), Instagram (@NieuwegeinseRaad) en de maandelijkse nieuwsbrief. Om zich hiervoor in te schrijven kunt u een mailtje sturen naar griffie@nieuwegein.nl of telefonisch contact opnemen via 14 030.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk