Asbest was item in verkoopgesprek

De illegale asbestverwijdering bij kerkelijk centrum De Bron gebeurde tegen beter weten. Dat onthulde onlangs Glaubenskultur-Magazine, een Duits internetplatform over de Nieuw-Apostolische Kerk (NAK). Men kwam erachter dat het kerkbestuur wel degelijk afwist van asbest in de leien aan de gevels van kerkelijk centrum De Bron aan de Buizerdlaan. Dat bleek uit navraag bij de voorzitter van College van Kerkrentmeesters (CvK) bij de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord (PGNN).

Van zijn kant was er geprotesteerd, toen er in het concept koopcontract met geen woord werd gerept over asbest. Wel degelijk had het CvK de officiële asbestrapportage over De Bron ingebracht in de verkooponderhandelingen. Juist op aandringen van de voorzitter van de PGNN kwam er in het koopcontract alsnog een passage te staan over asbest in de leien. Bovendien is de betrokken notaris, Sijbe Kuipers bij Smalbraak Notarissen in Deventer, zelf lid van de Nieuw-Apostolische Kerk. Des te meer heeft het de voorzitter van de PGNN verbaast, dat het nieuw-apostolische kerkbestuur zich nu achteraf beroept op onwetendheid.

Ook is er bij Glaubenskultur-Magazine kritiek op de gemeentevoorganger van De Bron, Gerrit Kamphuis, die verkoper is in bouwmaterialen. Nadat de asbesthoudende leien waren verwijderd, zou diens werkgever via een omweg de nieuwe gevelbekleding hebben geleverd. Wie zoals Kamphuis in deze branche werkzaam is, moet niet beweren geen weet te hebben van asbest in leien op een gebouw uit 1976.

Namens de Nieuw-Apostolische Kerk had alleen het bestuurslid Ruud Vis aan de verkooponderhandelingen deelgenomen. In de media ontkende Vis in alle toonaarden dat hijzelf of anderen bij De Bron ook maar het geringste vermoeden hadden van asbest. Hij heeft zichzelf hiermee gediskwalificeerd volgens Glaubenskultur-Magazine.

Bij de Nieuw-Apostolische Kerk was niemand voor commentaar bereikbaar, zelfs niet bij het internationale bestuur in Zürich. De illegale asbestverwijdering leverde bij De Bron een gevaarzetting op voor zowel de omwonenden als voor meer dan 35 vrijwillige klussers.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk