Architectenkeuze Vreeswijk-Noord bekend

De gemeente Nieuwegein werkt aan plannen voor de bouw van 400 woningen in Vreeswijk-Noord. Samen met projectontwikkelaar IBC Vastgoed / De Principaal werkt de gemeente aan de uitwerking van het woningbouwplan. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een architectenkeuze waarmee het college van B&W op 3 april jongstleden heeft ingestemd. De keuze is gevallen op een zestal architectenbureaus die ieder een deel van de 400 woningen gaan ontwerpen. Het ontwerp van de openbare ruimte is in handen van één ontwerpbureau. In totaal zijn dus zeven architectenbureaus betrokken bij de uitwerking van het hele plan. Naar verwachting worden de contractbesprekingen met alle architecten nog deze maand afgerond waarna begin mei het daadwerkelijke ontwerptraject van start gaat.

Het betreft de volgende architecten: Claus en Kaan uit Rotterdam, Geurst en Schulze uit Den Haag, Rapp en Scheulen uit Rotterdam, Van Sambeek en Van Veen uit Amsterdam, Scala architecten uit Den Haag, Monolab Architecten uit Rotterdam en Doedens & Stiphout landschapsarchitecten uit Amsterdam. Tijdens de selectieprocedure hebben al deze architecten aangetoond voldoende ervaring en kwaliteit te bezitten om hun ontwerpopgave voor Vreeswijk-Noord het komende jaar tot een hoogwaardig eindresultaat te brengen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk