Anna van Rijnpenning voor mevrouw A.M. Roos

Al bijna 35 jaar doet AnneMarie Roos met hart en ziel vrijwilligerswerk voor de stichting Algemene Hupdienst Nieuwegein (AHN). Om die reden kreeg ze op vrijdag 31 oktober j.l., tijdens de viering van het veertigjarig bestaan van de AHN in Fort Vreeswijk, de Anna van Rijnpenning uit handen van burgemeester Frans Backhuijs. Klik hier voor meer informatie over de Anna van Rijnpennig.

Sinds de oprichting van de AHN in 1974 zetten vrijwillige hulpverleners zich in om het welzijn van kwetsbare inwoners van Nieuwegein te bevorderen. Mevrouw Roos zet zich daar sinds 1980 voor in. Ze deed huishoudelijk werk, kleine klusjes en boodschappen. En alleen al door haar aanwezigheid deed ze zeker ook aan sociale ondersteuning. De hulpvragers waren en zijn in ieder geval altijd blij met haar.

Door haar gevorderde leeftijd (82) doet mevrouw Roos het tegenwoordig iets rustiger aan, maar nog altijd besteedt ze vele uren van haar vrije tijd aan de AHN. Ze vervoert bijvoorbeeld nog steeds cliënten en stuurt namens de AHN een verjaardagskaart aan iedere vrijwilliger die jarig is.

Naast de activiteiten die mevrouw Roos als vrijwilliger voor AHN uitvoert, is ze ook een zeer betrokken lid. Er gaat geen gelegenheid voorbij of mevrouw Roos is er bij. Ze mist geen enkele koffieochtend voor de vrijwilligers en is ook bij alle andere bijeenkomsten present. En ze gaat er mee door ook. Desgevraagd is ze absoluut niet van plan achter de geraniums te gaan zitten. Ze blijft haar werk voor AHN doen zolang ze kan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk