Alzheimer Lekstroom en Zorgspectrum starten crowdfundingactie

Om de bewustwording rond ‘dementie’ in Nieuwegein te versterken en te verbeteren en aandacht voor het thema te vragen, is onlangs, onder auspiciën van ‘Alzheimer Lekstroom’, een campagne gestart om dit mogelijk te maken. Het Nieuwegein Fonds maakt onderdeel uit van het campagneteam.

Als onderdeel van de campagne en op initiatief van het Nieuwegein Fonds hebben ‘Alzheimer Lekstroom’ en het Zorgspectrum besloten in januari met een crowdfunding actie van start te gaan. Doel van de actie is om inkomsten te generen om, t.b.v. de mensen met dementie, te komen tot de aanschaf van een zogeheten ‘CRDL’ Ook aan deze actie verleent het Nieuwegein Fonds zijn medewerking.

De ‘CRDL’ is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Het maakt hierdoor nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie – zoals mensen die lijden aan dementie – en hun omgeving.

Als deze actie slaagt, dan zal de ‘CRDL’ in de huizen van het Zorgspectrum gebruikt worden o.a. in Zorgspectrum Vreeswijk waar het Alzheimercafé wordt georganiseerd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk