Algemene Hulpdienst Nieuwegein start met telefooncirkel

De Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) wil gaan starten met een nieuwe activiteit ter bestrijding van eenzaamheid en vergroting van veiligheid. De AHN merkt dat er bij veel hulpvragers sprake is van eenzaamheid is en dus behoefte aan sociaal contact. Sommige hulpvragers hebben geen of nauwelijks familie- en of burencontact. Opmerkingen als “Wat als er wat met mij gebeurt, wie vindt mij dan en wanneer?”. “Ik heb de hele dag nog niemand gesproken.”

Voor een deel van deze hulpvragen kan een kort dagelijks telefonisch contact al heel veel betekenen. Daarom willen we starten met ‘De Telefooncirkel.’ Een Telefooncirkel bestaat uit een groepje deelnemers die iedere ochtend, in een vooraf bepaalde volgorde, kort telefonisch contact (max. 5 min.) met elkaar hebben om een praatje te maken.

Hoe werkt het:

  • Iedereen  wordt dagelijks  tussen 8:45 uur en 9:15 uur (kort) gebeld.
  • Een vrijwilliger start de cirkel door de eerste deelnemer te bellen.
  • Vervolgens belt iedere deelnemer op zijn beurt de volgende persoon van de lijst.
  • De laatste deelnemer belt de vrijwilliger, zodat deze weet dat alle deelnemers zijn bereikt.
  • Neemt iemand de telefoon niet op, dan wordt dat doorgegeven aan de vrijwilliger.
  • De vrijwilliger gaat actie ondernemen; hij/zij belt u nogmaals en zoekt contact met de persoon die als  sleuteladres (familie of buren) fungeert, om te kijken wat er aan de hand is.
  • Iedere vier weken wordt er een nieuwe indeling gemaakt.
  • Elke deelnemer  wordt gegarandeerd iedere dag van het jaar gebeld, dus ook in het weekend.
  • Er wordt een kleine bijdrage  gevraagd ter bestrijding van de onkosten: € 12,50 per half jaar.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek, komt de coördinator van de Telefooncirkel bij u thuis op bezoek, om alles rustig met u door te nemen . Hierbij wordt ook nagegaan of iemand als ‘sleutelachterwacht’ kan dienen

Vrijwilligers
Opgeven als deelnemer kan via een telefoontje of een mailtje naar de AHN (zie hieronder). Ook zoeken we nog een of twee vrijwilligers voor dit project. Deze vrijwilligers hebben eens in de 4 a 5 weken een week lang ‘dienst’. Waarbij uiteraard de AHN zorgt voor goede begeleiding en eindverantwoordelijkheid.

Achtergrondinformatie
De AHN is met 150 vrijwilligers gericht op het versterken van de veerkracht en de onderlinge betrokkenheid van de Nieuwegeiners. We koppelen hulpvragers en hulpbieders aan elkaar als het gaat om praktische klusjes in huis en tuin, ondersteuning bij financiële administratie en organiseren sociaal contact (al of niet in groepsverband).

Interesse?
Is de Telefooncirkel wat voor u of voor iemand die u kent? Lijkt het u leuk om als vrijwilliger mee te doen of heeft u vragen? Neem dan contact op met de Algemene Hulpdienst Nieuwegein (030-6067400 bereikbaar tussen 10.00 en 12.30 uur) of stuur een e-mailtje naar: info@hulpdienstnieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk