Afhandeling verzoek planschade Wierselaan

De gemeente heeft een verzoek om tegemoetkoming in planschade ontvangen. De verzoeker geeft aan planschade te lijden door de bouw van een poortgebouw aan de Wiersedreef waarvoor vrijstelling en een bouwvergunning is verleend.

Het college heeft volgens de Procedureverordening planschadevergoeding een adviseur aangewezen om advies over het verzoek uit te brengen. De adviseur adviseert het college om het verzoek af te wijzen, omdat er geen sprake is van een planologische verslechtering waaruit schade is voortgevloeid. Het college heeft het advies van de adviseur overgenomen en het verzoek om planschade afgewezen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren