Katern

Aanslagen waterschapsbelastingen verzonden

Vanaf 29 januari 2022 ontvangen bijna 100.000 huurders in het gebied van De Stichtse Rijnlanden hun aanslag voor de waterschapsbelastingen. Vanaf 18 februari 2022 volgt de verzending aan zo’n 250.000 eigenaren en huurders van woningen en bedrijven. De verzending gebeurt in fasen, met enkele tienduizenden per zending.

Het waterschap werkt aan veilige dijken, droge voeten en schoon water. Daarnaast stelt het bestuur ook steeds meer geld beschikbaar voor maatregelen die thema’s als duurzaamheid en klimaat ten goede komen. Want schoon, gezond en voldoende water zijn niet altijd vanzelfsprekend.

Het waterschap ontvangt hiervoor geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het werkgebied. Iedereen die belang heeft bij het werk van het waterschap, betaalt mee. Waterschapsbelasting bestaat uit twee heffingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. Met de watersysteemheffing betaalt het waterschap het beheer van dijken, gemalen en stuwen en het onderhoud van sloten en rivieren. Het zuiveren van het afvalwater wordt betaald uit de zuiveringsheffing.

Waterbeheer doen we samen
Het waterschap investeert dit jaar 137 miljoen euro in het versterken van dijken, het creëren van meer ruimte voor water en in schoon en gezond water.

Werken aan waterbeheer doet het waterschap niet alleen. Ook gemeenten, organisaties en inwoners doen mee. Voor gemeenten is in 2022 ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en de gevolgen van heftige regen in het stedelijk gebied. Inwoners kunnen met de subsidies voor blauwe initiatieven hun tuin watervriendelijk maken of activiteiten opzetten die het waterbewustzijn in hun omgeving vergroten. 
In 2022 is het budget dat hiervoor beschikbaar is, verdubbeld naar € 200.000.

De tarieven voor 2022
Hoeveel waterschapsbelastingen iemand betaalt, hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld of er sprake is van een huurwoning, een eigen woning of een agrarisch bedrijf en uit hoeveel personen een huishouden bestaat. 
In onderstaande tabel staan rekenvoorbeelden met de financiële consequenties van de tarieven voor de belastingaanslagen in 2022.

Lasten 2022 Stijging (t.o.v. 2021) Stijging in % (t.o.v. 2021)
Eenpersoonshuishouden met eigen woning*
(waarde € 216.000)
    204     4 1,8%
Eenpersoonshuishouden zonder eigen woning     155     1 0,9%
Meerpersoonshuishouden met eigen woning*
(waarde € 324.000)
    353     1 0,2%
Meerpersoonshuishouden zonder eigen woning     280 -€     3 -0,9%
Agrarisch bedrijf* (35 ha, waarde € 2.160.000)    4.945   118 2,5%

*de waarden van de eigen woning en het bedrijf zijn in het rekenvoorbeeld tussen 2021 en 2022 met 8,0% verhoogd.

Samenwerking met BghU
Het heffen en innen van waterschapsbelasting gebeurt door de BghU: de Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht (BghU). De BghU is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en het waterschap.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk