Aanpassingen in uitkering uit Gemeentefonds

De septembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over het gemeentefonds geeft de laatste ontwikkeling aan in de algemene uitkering die de gemeente van het rijk ontvangt.Ten opzichte van de eerdere ramingen neemt de uitkering over 2004 en 2006 af (ongeveer één ton, respectievelijk ongeveer drie ton) en voor 2007 toe (met ongeveer anderhalve ton). De financiële gevolgen zijn reeds verwerkt in de najaarsnota 2006.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren