Aanpassingen in begroting 2004

In de raadsvergadering van 11 november heeft de raad de begroting voor 2004 vastgesteld. Daarbij is uitgegaan van cijfers zoals ze bekend waren ten tijde van de vaststelling van de Voorjaarsnota 2003. Na de voorjaarsnota zijn echter nog een aantal wijzigingen in de begroting 2003 doorgevoerd. Deze wijzigingen worden nu in één keer verwerkt in de begroting 2004. Daarnaast worden nu ook een aantal andere zaken in de begroting 2004 verwerkt, zoals:

extra uitgaven waartoe de raad onlangs heeft besloten, zoals voor legionellapreventie, voor versnelde uitvoering baggeren en voor een aangepaste overeenkomst met Merwestein;

een lagere uitkering uit het Gemeentefonds dan was voorzien;

de voorstellen voor de invulling van de bezuinigingen;

de prioriteitenruimte voor 2004;

de financiële gevolgen van de amendementen uit de raadsvergadering waarin de begroting werd behandeld.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren