Aanpassing verordeningen en mandaatregeling Wet Wabo

Op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Vanaf die datum gaat de gemeente aanvragen voor een omgevingsvergunning in behandeling nemen. De omgevingsvergunning komt in de plaats van diverse bestaande vergunningen, ontheffingen of toestemmingen voor het realiseren van een fysiek project.

Bestaande toestemmingen voor bouwen, milieu, ruimte, natuur en onderdelen van de gemeentelijke verordeningen gaan op in de omgevingsvergunning. Als gevolg hier van moeten interne mandaten worden aangepast en wordt de raad voorgesteld enkele verordeningen aan te passen, zodat deze kunnen integreren in de WABO-procedure.

Het college stemt in met de gewijzigde mandaten en stelt de raad voor akkoord te gaan met de wijziging van de verordeningen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren