Aanpassen bushaltes Stadshuis

Vanaf dinsdag 11 april a.s. wordt gestart met het aanpassen van de bushaltes Stadshuis aan de Noordstedeweg en de Sluyterslaan. De haltehavens worden opgeheven en de bus gaat vanaf dan halteren op de rijbaan. Hiervoor worden de haltes verplaatst en gaat daar waar van toepassing, het fietspad achter de bushalte langs.

Aanleiding
In 2017 is het Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2021 – 2030 vastgesteld. Eén van de maatregelen die hierin opgenomen zijn is het halteren van de bus op de rijbaan. Hierdoor wordt het onder andere veiliger voor de fietsers, men hoeft de bus niet meer te passeren en op de bus te wachten. Verder bespaart het tijd voor de bussen. Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan aan de zijde van de bushalte afgesloten vanaf de rotonde, het verkeer vanaf de Noordstedeweg naar de Sluyterslaan wordt omgeleid.

Werkzaamheden
De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd. Voor de werkzaamheden aan de bushalte Stadshuis op de Sluyterslaan, ter hoogte van het Leger des Heils gebouw, wordt de weghelft afgezet en wordt het verkeer omgeleid. Voor de halte Stadshuis op de Noordstedeweg ter hoogte van het Nijpelsplantsoen wordt gebruik gemaakt van Barriers en kan het verkeer gewoon gebruik blijven maken van de Noordstedeweg.

Fase 1 – Bushalte Stadshuis – Sluyterslaan
We starten met de bushalte aan Sluyterslaan, ter hoogte van het gebouw van het Leger des Heils. De werkzaamheden starten op dinsdag 11 april en zullen 2 weken duren. Op vrijdag 21 april 2023 zijn de werkzaamheden afgerond.

Fase 2 – Bushalte Stadshuis – Noordstedeweg west
Op maandag 24 april 2023 start de gemeente Nieuwegein met de bushalte aan de Noordstedeweg west (tegenover het ING kantoor) en zullen 2 weken duren. Op vrijdag 5 mei 2023 zijn de werkzaamheden afgerond. Omdat er hier wordt gewerkt met Barriers blijft de Noordstedeweg bereikbaar.

Bushalte tijdens werkzaamheden
De bushalte is tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar, er wordt een tijdelijke bushalte gecreëerd zodat er toch gebruik gemaakt kan worden van de bussen. De locatie van de tijdelijke bushalte zal met een haltebord worden aangegeven. Kijk voor actueel reisadvies over de bussen op www.u-ov.info of op www.9292.nl

Mogelijke overlast
De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur. De gemeente Nieuwegein is zich ervan bewust dat de werkzaamheden overlast met zich meebrengt. Zij zullen de overlast zoveel als mogelijk proberen te beperken. De bereikbaarheid van Cityplaza blijft te allen tijde gegarandeerd. Zij vragen uw begrip voor de werkzaamheden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk