Aanleg Voedselbos De Middengaarde een feit!

Met de aanplant van fruitbomen, -planten en struiken wil De Middengaarde een voedselbos inrichten! ‘Door een goede variatie van soorten zullen deze elkaar ondersteunen en aanvullen’ aldus Krijn Maartens, eigenaar van De Middengaarde in Galecop. Door het aanleggen van het voedselbos kan op termijn meer geoogst worden per vierkante meter in verschillende lagen. ‘We gaan ook bordjes plaatsen om een nieuwe educatief programma te ondersteunen, zodat er in het voedselbos allerlei soorten te ontdekken zijn. Kortom, je helpt mee aan het scheppen van een heus paradijsje!’ Voor de aanleg is een speciale crowdfundactie opgezet.

In het voedselbos zal op duurzame wijze voedsel geproduceerd worden waar inwoners uit Nieuwegein elkaar kunnen leren, dat verantwoord omgaan met de natuur niet alleen leerzaam is, maar ook leuk kan zijn. ‘Door beplanting van eetbare bomen, planten en struiken op het terrein zal De Middengaarde nog gevarieerder en aantrekkelijker worden voor mens en dier. De natuur terugbrengen waar hij grotendeels weg was door monocultuur landbouw. Biodiversiteit ingezet voor duurzame groei, waarbij natuur niet ten koste gaat van economische groei maar juist onderdeel is daarvan’ aldus Maartens. ‘We willen graag bewustzijn creëren en de onjuiste stelling ontkrachten, dat als de mens actief is in een gebied, daar niet gewerkt kan worden aan een betere leefomgeving. Door te laten zien dat het wel degelijk anders kan.’


‘We vormen midden in Nederland tussen woongebied Galecop Nieuwegein en snelwegA12 Utrecht een natuurlijke buffer. Stikstof word door aanplanting opgenomen in plaats van uitgestoten in deze strook groen van 4ha. We zijn een voorbeeld van hoe ruimtelijk domein ingezet kan worden als een robuuste, aantrekkelijke, duurzame leefomgeving. En dat investeren hierin letterlijk op meerdere manieren vruchten af kan werpen.’

De afgelopen vijf jaar is het terrein omgetoverd van een voormalig eentonig weiland tot een gevarieerd terrein met bebossing, waterpartijen, struiken en een bloemenberm. Met de herintrede van de natuur zijn er ook dieren teruggekomen zoals uilen, buizerds, patrijzen, hazen, marterachtigen en verschillende amfibieën. Het gebied leent zicht daardoor uitmuntend voor natuur-gerelateerde activiteiten en educatieprojecten. ‘De stap naar wildpluk wandelingen, natuur workshops/educatie, (natuur)fotografie en allerlei voedselbos gerelateerde activiteiten is niet heel groot, maar we hebben natuurlijk wel wat hulp nodig.’

‘We zijn continu bezig om het bij een breder publiek onder de aandacht te brengen en houden. Wij hebben een trouwe groep vrijwilligers die het terrein onderhouden en wij willen het aantal vrijwilligers uitbreiden om het voedselbos aan te planten, te onderhouden en te verrijken. Wij richten ons op mensen die het buitenleven aantrekkelijk vinden en zich willen verdiepen in een duurzaam en zinvol leven. Op deze manier hopen we veel anderen te inspireren op een duurzame manier te leven en recreëren.’

Dank zij de crowdfundactie kunnen ruim 250 meerjarige vruchtdragende gewassen worden aangeplant en gelaagdheid worden aangebracht. Ook is watermanagement belangrijk zodat het terrein niet te nat of droog is. ‘Wij willen hiermee een aantrekkelijk gebied vormen voor plant, mens en dier. Het is wonderbaarlijk hoe snel de natuurlijk zich een gebied eigen maakt. Toch willen wij de natuur een handje helpen met een plan, zodat er een balans ontstaat.’

Voor de aanleg is bijna 11.000,- euro nodig. Hiervoor is een special crowdfundactie opgezet. Inmiddels is al 10.500 euro opgehaald! Het Buurtfonds van de Postcodeloterij heeft 5.000 euro gedoneerd. Wanneer het bos zal worden aangelegd is nog niet bekend maar inmiddels zijn de eerste bomen gepland en enkele bruggen aangelegd. De organisatie heeft beloofd dat volgend jaar Paaseieren kunnen worden gezocht in het voedselbos in Galecop.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren