Katern

Besluit over doorontwikkeling toegang tot zorg waarschijnlijk in februari 2018 in de gemeenteraad

Besluit over doorontwikkeling toegang tot zorg waarschijnlijk in februari 2018 in de gemeenteraad
Op 6 december is het voorstel om de werkzaamheden van Geynwijs onder te brengen in de gemeentelijke organisatie, behandeld in de commissievergadering van de commissie Samenleving. De commissie gebruikt de komende twee maanden om zich verder in het voorstel te verdiepen. In oktober heeft de gemeente de inwoners van Nieuwegein geïnformeerd over de evaluatie naar de dienstverlening op het gebied... Lees meer

‘Nieuwegein Kiest’ in Buurtplein Galecop

‘Nieuwegein Kiest’ in Buurtplein Galecop
Nieuwegein kiest: laat uw stem horen. Op 21 maart 2018 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In aanloop naar deze verkiezingen gaat de Verkiezingstour langs de Buurtpleinen in Nieuwegein: elke tweede dinsdagavond van de maand bezoekt een wethouder tezamen met een lokale politicus een Buurtplein om uitleg te geven aan het gemeentebeleid van de afgelopen vier jaar en om met u in... Lees meer

Luchtkwaliteit voldoet ruimschoots aan normen in Nieuwegein

Luchtkwaliteit voldoet ruimschoots aan normen in Nieuwegein
Nieuwegein houdt al een aantal jaren de luchtkwaliteit nauwlettend in de gaten via luchtkwaliteitskaarten. De luchtkwaliteit in Nieuwegein is de afgelopen tien jaar sterk verbeterd en voldoet ook nu ruimschoots aan normen van de Wet milieubeheer. De hoogst berekende concentraties liggen 10% onder de milieunorm. De nieuwe luchtkwaliteitskaarten zijn beschikbaar via de gemeentelijke website. De luchtkwaliteit wordt berekend op basis... Lees meer

Burgemeester Backhuijs start lokale ‘Viering 100 jaar kiesrecht 2017-2019’!

Burgemeester Backhuijs start lokale ‘Viering 100 jaar kiesrecht 2017-2019’!
Vandaag, 12 december 2017, om 12.00 uur precies is het één eeuw geleden dat in iedere gemeente in het Koninkrijk der Nederlanden de koninklijke publicatie van de Grondwet werd afgekondigd. Deze afkondiging vond plaats op het bordes, de pui of gewoon voor de deur van het ‘huis der gemeente’. Het kiesrecht is met veel strijd verworven, maar is helaas nog... Lees meer

Nieuwe website Adviesraad Sociaal Domein

Nieuwe website Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein heeft een nieuwe website gepresenteerd. De adviesraad bestaat uit vijftien leden, die het college van burgemeester en wethouders in Nieuwegein adviseren over alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun dagelijks leven mee te maken hebben. Je kunt dan denken aan maatschappelijke ondersteuning, ouderenzorg, jeugdhulpverlening, werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid... Lees meer

Economische Visie Nieuwegein vastgesteld

Economische Visie Nieuwegein vastgesteld
Dit jaar is de Economische Visie Nieuwegein ontwikkeld met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en wijkplatforms. Op 27 november jl. heeft de gemeenteraad de visie goedgekeurd. Rode draad in de visie is ‘Samenwerken vanuit verbinding’. Het document is weliswaar klaar, maar nooit af! Nu gaat de gemeente Nieuwegein aan de slag met de acties die op de uitvoeringsagenda staan.... Lees meer

Video: Foto-expositie #ZIE geopend op Cityplaza

Video: Foto-expositie #ZIE geopend op Cityplaza
Op Cityplaza is vandaag de buitenexpositie #ZIE geopend door de wethouders Peters Snoeren en Hans Adriani. Levensgrote billboards tonen foto’s van mensen die in hun leven zelf te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Als slachtoffer of als pleger. De gemeente Nieuwegein en Veilig Thuis Utrecht willen met deze foto-expositie de aandacht vestigen op het belang van het bespreekbaar maken... Lees meer

Terugblik raadsvergadering 23 en 27 november 2017

Terugblik raadsvergadering 23 en 27 november 2017
Op 23 november is eerst stil gestaan bij het overleden van oud-raadslid en ereburger van Nieuwegein Jan van Dort. Mevrouw Van der Sluijszen is namens de fractie van het CDA benoemd tot commissielid. De raad heeft het koersdocument City 2017 vastgesteld als leidraad voor de verdere ontwikkeling van City Nieuwegein. Na de vaststelling van het koersdocument heeft de raad drie... Lees meer

SP Nieuwegein start onderzoek bewindvoerders

SP Nieuwegein start onderzoek bewindvoerders
De SP Nieuwegein is een onderzoek gestart naar bewindvoerders. Dit, na een aantal signalen dat er mogelijk sprake is van malafide praktijken. Mensen worden daarom uitgenodigd om de enquête over bewindvoerders op de website van de SP in Nieuwegein in te vullen. Steeds meer mensen hebben te maken met problematische schulden en zoeken hulp bij zogenaamde bewindvoerders. Vaak worden bewindvoerders... Lees meer

VVD Nieuwegein maakt kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekend

VVD Nieuwegein maakt kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekend
De leden van de VVD Nieuwegein hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De liberalen gaan de verkiezingscampagne in met een mooie lijst waarop een mix van ervaring en nieuw politiek talent staat. Mark Snoeren, de eerder gekozen lijsttrekker, voert de lijst aan. Snoeren: “Onze kandidaten hebben ervaring in het bedrijfsleven, binnen de overheid en zijn... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60