Wijkgericht Werken

De gemeente is al jaren actief bezig het wijkgericht werken in de gemeente vorm te geven. De rekenkamercommissie leek het goed om, mede op basis van een in 2010 gehouden inventarisatie onder burgers en raadsleden, eind 2011 te evalueren in hoeverre het wijkgericht werken beleid ook vruchtbaar is gebleken. Op basis van de constateringen uit het onderzoek doet de rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen aan de gemeenteraad, welke onderschreven worden door het college. Deze aanbevelingen zijn aanleiding voor het college om te starten met de ontwikkeling van een nieuwe visie op het wijkgericht werken. Wijkplatformleden, partners en raadsleden zullen hierbij betrokken worden.

Beslispunten: Kennis te nemen van de reactie van het college op het eindrapport “wijkgericht werken in Nieuwegein, van wijkgericht naar opgavegericht” van de Rekenkamercommissie Nieuwegein. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren