De Digitale Stad Nieuwegein

Parkeeronderzoek Hoog Zandveld

Signalen uit de wijk over een verhoogde parkeerdruk waren aanleiding voor een parkeeronderzoek op 19 september in de omgeving van het eindpunt van de tramhalte en het winkelcentrum in Hoog Zandveld. Het college heeft kennis genomen van de uitkomsten. Het onderzoek wijst uit dat er nog geen sprake is van een ‘sterk problematische parkeersituatie’ in dit gebied. Ingrijpende maatregelen zijn daarom niet nodig. Het onderzoek geeft wel aan dat de restcapaciteit van de parkeervoorzieningen in het noordelijk plangebied beperkt is.Kortom: er zijn net voldoende parkeerplaatsen, maar een vrije plaats is niet altijd eenvoudig te vinden. Om dit te verbeteren heeft het college besloten het aantal parkeerplaatsen voor kort parkeren (blauwe zone) uit te breiden met 16 parkeerplaatsen tot totaal 43 plaatsen. Hiermee wordt prioriteit gegeven aan het winkelend publiek. Op het verkeersbesluit dat hiervoor nodig is, is nog bezwaar mogelijk na publicatie.