Notitie handhaving ‘netheid van de stad’

Het college neemt kennis van een onderzoek door de sector Stadsbeheer naar het handhaven van de ‘netheid van de stad’. Het college had daar in maart 2001 opdracht voor gegeven.

In de notitie staat dat het op basis van de diverse verordeningen en de Algemeen Plaatselijke Verordening mogelijk is om de netheid van de stad te handhaven. Voor de uitvoering van de handhaving moeten dan vier buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA´s) worden aangesteld. Daar is op dit moment geen geld voor beschikbaar. Het college brengt het punt handhaving daarom integraal in de strategische discussie die gevoerd gaat worden op basis van het college-programma. Het college biedt het voorstel aan het presidium aan, voor behandeling in de commissie ABZ (Algemene en Bestuurlijke Zaken) op 29 oktober.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk