De Digitale Stad Nieuwegein

Definitief ontwerp buitenruimten brede school Lekboulevard Hoog Zandveld

Samenvatting: Het college heeft ingestemd met het ontwerp van het buitenterrein/schoolplein voor de brede school Lekboulevard Hoog Zandveld. Het schoolplein/buitenterrein van de nieuwe brede school LHZ biedt
uitdagende speelmogelijkheden voor kinderen en jeugd. Het buitenterrein kenmerkt zieh door de combinatie van groene en verharde ondergronden voor diverse speel- en beweegvormen. Buiten de schooltijden is het schoolplein/buitenterrein beschikbaar voor de kinderen uit de buurt. Het ontwerp is tot stand gekomenmet inbreng van de drie scholen en de twee kinderopvangorganisaties. Naast het bestaande fietspad waar de brede school aan grenst, wordt een voetpad aangelegd om de verkeersstromen te scheiden en er komen 27 parkeerplaatsen aan de Lupinestraat ter hoogte van de brede school. Beslispunten:

1. Instemmen met het definitief ontwerp schoolplein, paden en parkeren t.b.v. de brede school Lekboulevard Hoog Zandveld.
2. In te stemmen de aanschaf van buitenspeeltoestellen voor maximaal (40.000 onder de voorwaarde dat het nieuwbouwkrediet brede school Lekboulevard Hoog Zandveld niet overschreden wordt.
3. Besluiten tot geheimhouding van bijlage 2 bij het voorstel, 6op grond van art. LO, lid 2, aanhef en onder b van de WOB. Akkoord met voorstel.