Katern

Wijkbewoners De Doorslag zien de plannen van de gemeente niet zitten en komen in opstand

In de wijk Doorslag staan op twee locaties schoolgebouwen en twee gymnastieklokalen, namelijk aan de Groenling en aan de Parelduiker. De school- en gymnastieklokalen zijn verouderd. Het idee van de gemeente is om op de locatie Groenling een nieuw schoolgebouw met kinderopvang & een sportzaal te realiseren waar alle leerlingen van de beide locaties terecht kunnen. De wijkbewoners in De Doorslag hebben zich nu verenigd omdat zij vinden dat de gemeentelijke plannen een karaktermoord zijn voor hun wijk. Ook het CDA en de VSP hebben onlangs vragen gesteld over de verkeerssituatie en parkeerproblematiek in de wijk.

Een wijkbewoner tegenover onze redactie: ‘Wellicht denkt u: “Die school en gymzaal aan de Groenling hebben hier vanaf het begin al gestaan. Ik vind dat helemaal prima. Voor nieuwbouw zie ik dan ook geen probleem. Dat de school er vanaf het begin van de bouw van de wijk staat, klopt helemaal. We hebben het dan over rond 1980. Er moet echter wel een kanttekening worden gemaakt omdat de kinderen toen nog hoofdzakelijk door de ouders op de fiets naar school werden gebracht en de gymzaal alleen door de school werd gebruikt. Maar een nieuw schoolgebouw en een nieuwe gymzaal is beslist niet de reden van onze bezorgdheid.’

Dit zijn de plannen van de gemeente
In de wijkbijeenkomsten in 2016/2017 konden de bewoners zich laten informeren over de plannen van de gemeente. Omdat er in de communicatie van de gemeente via de plaatselijke krant of digitaal steeds gesproken werd over samenvoeging van de beide schoollocaties zijn de wijkbewoners er van uitgegaan dat het hier om nieuwbouw van een school en gymzaal ging en hebben de wijkbewoners hun stem niet laten horen.

Dit is namelijk het geval:
Gedurende het (informatie)traject werd stapsgewijs duidelijk wat de plannen van de gemeente zijn. Wat blijkt: het gaat hier niet om nieuwe gymzaal maar om een sportzaal oftewel een MFA (een multifunctionele accommodatie), voorzien van een tribune (50-100 zitplaatsen) en een kantine/horecagelegenheid voor de 4 Nieuwegeinse badmintonverenigingen. Deze 4 verenigingen hebben ca. 225 leden en houden regelmatig toernooien. De activiteiten van de badmintonverenigingen vinden plaats in avonduren; er wordt gesport tot 23.00 uur en gedurende het gehele weekend. De school zou dan overdag de ruimtes kunnen gebruiken.

De actiegroep: ‘Tegen deze plannen is bezwaar aangetekend door de werkgroep Groenling. Ondersteund met een handtekeningenactie onder de bewoners heeft dit ertoe geleid dat in de raadsvergadering van 21 september vorig jaar een motie is aangenomen. De motie houdt onder meer in dat het college de mogelijkheden moet onderzoeken voor een switch van de geplande gymzaal plus aan de Wierselaan met de geplande sportzaal aan de Groenling. Inmiddels is ons duidelijk geworden dat een motie geen politiek pressiemiddel is: het college kan de motie naast zich neerleggen. Dit werd nog bevestigd in het overleg dat wij in december jl. met de gemeente over de nieuwbouwplannen hadden, waarin werd meegedeeld dat de grootte van de MFA gehandhaafd blijft. Aan de leden van de gemeenteraad hebben wij hierover om opheldering gevraagd. Zoals het er nu uitziet, wordt uitsluitsel hierover pas na de gemeenteraadsverkiezingen verwacht. Onze grote zorgen blijven dus, zeker nu we intussen ook nog weten dat de politiek besloten heeft om alle nieuw te bouwen schoolgebouwen en sportzalen (geen gymzaal dus) meerdere functies toe te bedelen.’

Het verschil tussen de huidige situatie en de geplande nieuwe situatie:

Huidige situatie Groenling
De schoolse activiteiten vinden gedurende de dag plaats. Dit geldt zowel voor het schoolgebouw, de kinderopvang en de gymzaal. Het verkeer t.a.v. het halen en brengen van de kinderen is weliswaar in de loop der jaren toegenomen, maar het wegennet rondom de Groenling kan dit net aan. In de avond, zo rond 18.00 uur wanneer de laatste kinderen van de BSO zijn opgehaald en de meeste bewoners weer zijn thuisgekomen, is het rustig rondom de Groenling en zijn er weinig extra verkeersbewegingen rondom het schoolcomplex. Het huidige schoolcomplex noemt men een monofunctioneel gebouw.

Geplande nieuwe situatie Groenling
Zowel het schoolgebouw als de te realiseren gymzaal/sportzaal zal multifunctioneel zijn. Dit houdt in dat de beide gebouwen geëxploiteerd zullen worden. Ze moeten dus rendement opleveren. Met andere woorden: er zal steeds gezocht worden naar mogelijkheden om de beide gebouwen maximaal te gebruiken; er zal dus worden gestreefd naar een maximale bezettingsgraad.

Wat zijn onder meer de gevolgen van MFA’s aan de Groenling?
1. Door een ruime verdubbeling van het aantal leerlingen (meer dan 500) in het schoolgebouw, exclusief kinderopvang zal de verkeersdrukte in de ochtend/middag en namiddag minimaal verdubbelen.
2. Rust in de avonduren kunt u vergeten. Door de activiteiten van de beide MFA’s zullen de verkeersstromen ook in de avonduren en in het weekend doorgaan en het is de verwachting dat die activiteiten hoofdzakelijk mensen trekken van buiten onze wijk. Daarnaast maken deze niet uit onze wijk komende gasten gebruik van de gratis parkeerplaatsen, waar wij als wijkbewoner een vergunning voor betalen.
3. Qua activiteiten in de sportzaal kunnen we in deze fase helaas alleen nog maar gissen, maar houdt u er rekening mee dat allerlei scenario’s denkbaar zijn. Van simpelweg ruimte/zaalverhuur aan verenigingen tot wedstrijdevenementen in het weekend.
4. Ook zal de verkeersdrukte toenemen door toeleveranciers van de MFA’s.
5. Onze wijk verandert van een autoluwe wijk naar een verkeersintensieve wijk. Dit geldt in het bijzonder voor de bewoners aan de Bergfluiter/Braamsluiper.

Wat willen de wijkbewoners
‘Dat het huidige schoolgebouw niet meer van deze tijd is, begrijpen we. Wel zien wij een groot knelpunt, nl. de verkeersregulering ten aanzien van het verkeer in de ochtend/middag en namiddag. In het nieuwe schoolgebouw komen namelijk meer dan 500 leerlingen en dan zijn er ook nog de voorzieningen voor kinderopvang. Zoals het er nu ziet wordt de hoofdtoegangsweg naar het schoolgebouw en de kinderopvang de Bergfluiter/Braamsluiper. Het haal/breng verkeer wordt dus ruim verdubbeld. Zeker in de ochtend zien wij problemen wanneer de Doorslagbewoners de wijk verlaten en het inkomende verkeer van ouders die de kinderen brengen.’

‘De verkeersdeskundige van de gemeente gaf aan dat de Bergfluiter/Braamsluiper maximaal 1500 verkeersbewegingen per etmaal aankan. Dit is dus een gemiddelde en is geen rekening gehouden met “spitstijden”. Onze verwachting is dat dit aantal verkeersbewegingen hoger uitkomt aangezien de Bergfluiter/Braamsluiper ook nog eens 10 toegangen/uitgangen heeft tot de achterliggende woonerven.’

‘Begin december vorig jaar heeft de gemeente een verkeersmeting van ca. 1 week gehouden om en nabij de Groenling en op basis hiervan de conclusie getrokken dat de Braamsluiper het verkeer aankan. Ondanks dat de aantallen niet bekend zijn gemaakt, hebben wij hebben zware twijfels over de juistheid van het onderzoek. Vermeldenswaard is dat op 12 december het onderwijs een dag staakte, 5 december pakjesavond was en op 6 december er geen lessen waren.’

De wijkbewoners eisen een grondig verkeersonderzoek waarin niet alleen de verkeersbewegingen bij de ingangen op de Bergfluiter/Braamsluiper worden gemeten, maar ook de enige andere toegangsweg Specht/Matkopsingel die naar het scholencomplex leidt. Daar zijn nl. op dit moment in de ochtend al verkeersproblemen ter hoogte van de KMI/Studio 10 en parkeerproblemen bij het Zwartkopplein.

De bewoners: ‘Even voor alle duidelijkheid. Wij hebben niets tegen MFA’s. Sterker nog de gedachtegang om gemeenschapsgelden zo goed mogelijk te benutten, juichen we juist toe. Maar als het financiële rendement gehaald moet worden door opoffering van het woongenot van een complete wijk, dan komen we hier tegen in verzet. Met andere woorden. MFA’s oké, maar niet op deze locatie! Midden in het hart van onze wijk een schoolgebouw voor meer dan 500 leerlingen en een sportzaal van 1200m2 creëren? Dat is karaktermoord van onze mooie en veilige wijk. Dat willen wij niet en wij zullen met alle middelen die ons ter beschikking staan ons hiertegen verzetten.’

‘Onze zorgen voor de geplande ontwikkelingen binnen onze wijk willen wij graag met u delen. U bent nu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in onze wijk. Onze volgende stap is via allerlei kanalen duidelijk te maken aan de politiek dat wij het niet eens zijn met de impact van hun besluitvorming, in de hoop dat zij terugkomen op hun eerdere beslissing of dat zij een andere locatie zoeken voor de 2 MFA’s.’

‘Wij willen een kleinschaliger schoolgebouw en een gymzaal voor de leerlingen. Laat ons weten of u het met ons eens bent. Dit kunt u doen door ons een mail te sturen naar Doorslagbewonerspikkenhetniet@gmail.com. Graag wel uw naam en straatnaam met huisnummer vermelden. Wilt u meer informatie, onze adressen staan op de voorzijde of mail ons.’

4 thoughts on “Wijkbewoners De Doorslag zien de plannen van de gemeente niet zitten en komen in opstand

 1. H.van der Weijden

  Het gemeentebestuur heeft last van hoogmoedswaanzin. Twee scholencomplexen die nog geen 40 jaar oud zijn. Als ze zo nodig een sporthal met tribune willen realiseren laat ze hun gedachten dan eens gaan naar de open plek aan de Buizerdlaan. Het voormalige verzekeringskantoor van “De Zwolsche” heeft thans ook geen functie dus wellicht kan daar gesloopt en gebouwd worden.

  1. Ik sluit me hier helemaal bij aan, en er zijn meerdere alternatieven voor een MFA nabij Doorslag, ook zonder sloop-opties, als de gemeente zo graag een MFA binnen de woonkern wil en daarnaast gebruik wil maken van de huidige infra-structuur mbt parkeren naast openbaar vervoer!

   1. Bewonersgroep Doorslag

    Van harte nodigen wij jullie uit je steunbetuiging te sturen naar Doorslagbewonerspikkenhetniet@gmail.com. Graag met vermelding van je naam en adres. Je wordt dan automatisch op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkeling.

 2. Tanja de Haan

  Het meest ideale lijkt mij het voetbalterrein. Dat oude gebouwtje slopen en daar hert héle project heen verplaatsen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren