Verenigde Senioren Partij (VSP) wil nieuwe onafhankelijke formateur bij college vorming

De VSP in Nieuwegein heeft in een brief aan de fractievoorzitter van de VVD laten weten dat het graag een nieuwe onafhankelijke formateur ziet bij de college onderhandelingen in Nieuwegein. Ton de Mol van de VSP: ‘Nu de formatie onder leiding van de VVD niet verder is gekomen dan een voorstel om te komen tot de eventuele vorming van een minderheidscoalitie, is de VSP-fractie van mening dat door aanwijzing van een nieuwe onafhankelijke formateur meerdere modellen met verschillende partijen moeten worden verkend en onderzocht met de bedoeling om een akkoord tot stand te brengen voor een toekomstige samenstelling van een coalitie die kan rekenen op een werkbare en stabiele meerderheid van de gemeenteraad.’

‘Wachten tot 8 mei a.s. om over de vorming van een door ons niet gewenste minderheidscoalitie een openbaar debat te voeren, lijkt ons derhalve verspilling van kostbare tijd’ aldus de Mol in zijn brief.

Volgens de VSP-fractie verdient Nieuwegein een dagelijks bestuur dat kan rekenen op een breed draagvlak waarin ook een rol is weggelegd voor de lokale politiek en waarbij recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag van 21 maart jl. Nu zet de VVD in op een minderheidscollege zonder een lokale partij. Een eerder gesprek met Lokale Vernieuwing om een meerderheid te zoeken was op voorhand al gedoemd tot mislukken. Ook de Christen Unie gaf gisteren in een Open Brief aan onderhandelende partijen VVD, PvdA, GroenLinks en CDA haar gedachten weer over de vorming van een nieuw college in Nieuwegein. Deze brief wordt door de VSP onderschreven.

De Mol: ‘Het vorenstaande houdt in dat wij het belangrijk vinden dat de (in)formateur gedurende haar werkzaamheden de partijpolitieke en bestuurlijke banden geen rol mag laten spelen en daarnaast ook rekening houdt met de verkiezingsuitslag bij het uitbrengen van haar advies. Nieuwegein met een veelheid aan kleine en middelgrote partijen, kan zich niet veroorloven om op voorhand bepaalde coalities uit te sluiten. Als bepaalde partijen op voorhand worden uitgesloten van deelname aan de coalitie is dat vanuit democratisch oogpunt bedenkelijk en dus aan de inwoners van Nieuwegein niet uit te leggen.’

‘Gedurende de informatiefase is het belangrijk dat wordt gezocht naar coalitiepartners, die op basis van zowel een breed draagvlak als op inhoud met elkaar zouden willen samenwerken. Het daarbij behorende (in)formateurschap moet gestoeld zijn op objectiviteit en in de kern gericht op het bij elkaar brengen en houden van verschillende partijen. De (in)formateur brengt dus als verbinder partijen die door verschillende standpunten ver van elkaar staan met elkaar in gesprek. Volgens ons behoort een (in)formateur te zoeken naar overeenkomsten tussen partijen en probeert deze als “bruggenbouwer” bij elkaar te brengen. Dat laatste heeft mw. Kallen-Morren volgens ons nagelaten.’ Klik hier voor het verslag van mw Kallen-Morren die zij onlangs heeft uitgebracht als advies.

One thought on “Verenigde Senioren Partij (VSP) wil nieuwe onafhankelijke formateur bij college vorming

  1. Karel

    Zo is t openheid .

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren