Katern

Lintje voor vijf bijzondere Nieuwegeiners

In onze provincie zijn vandaag 223 lintjes uitgereikt, vooral mannen boven de 60 waren de gelukkigen.  Vier daarvan in Nieuwegein en een vrouw. Zij kregen een de Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Frans Backhuijs. Dit gebeurde in de Raadzaal van het Stadshuis. Ter gelegenheid van Koningsdag worden elk jaar in heel Nederland Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt: de zogeheten Lintjesregen. Voor deze onderscheidingen komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving gedurende lange tijd bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om de volgende vijf personen:

Mevrouw E.C. Jong (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Jong (68) was tot haar pensionering in 2010 werkzaam als verpleegkundige in het verzorgingstehuis Zuilenstein. Mevrouw Jong is al sinds 1980 actief als vrijwilliger. Zij was maar liefst 35 jaar lang vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Nieuwegein-Noord. Tussen 2010 en 2015 was zij daar ook bestuurslid. Het professionele leven en de vrijwilligerstaken gingen altijd hand-in hand bij mevrouw Jong. Als vrijwilliger was zij actief bij de deelorganisatie ‘Helpende Hand’ van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Vanuit Helpende Hand ging zij als verpleegkundige mee tijdens vakantieweken voor mensen met een beperking.

Maar zij deed en doet veel meer voor de Vrije Evangelische Gemeenten. Zo is zij sinds 2010 en tot de dag van vandaag diaken van de VEG Utrecht. Daarnaast was mevrouw Jong sinds 2011 en tot vorig jaar vrijwilliger bij Proxima Terminale Zorg, waar zij vijf jaar lang slaapdiensten en nachtdiensten heeft gedraaid. Ook zet mevrouw Jong zich in voor diverse buitenlandse projecten. Sinds 2010 gaat zij jaarlijks twee tot drie maanden naar Zuid-Afrika en Swaziland. Zo heeft mevrouw Jong meegeholpen met een project in Bulembu waar 465 weeskinderen wonen.

Daarnaast heeft zij voor een project met blinden computers gekocht en gebracht. Voorts heeft zij voedselpakketten gebracht en in Soweto geholpen in de thuiszorg. De zorg heeft dus altijd als een rode draad gelopen door zowel het werkzame als het vrijwillige leven van mevrouw Jong.

De heer H.C. de Jong (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer De Jong (70) is penningmeester van de Christelijke omnivereniging Desto in Vleuten. Een vereniging van ruim 1600 leden waarbinnen diverse sporten zoals voetbal, tennis en jou-de-boules worden beoefend. Er wordt tevens toneel gespeeld.

De heer Miltenburg is naast zijn bestuursfunctie actief als archivaris voor Desto. In het verleden was hij lid van de bouwcommissie en ook mede oprichter van de jou-de-boules sectie. Daarvan is hij nog steeds wedstrijdorganisator en wedstrijdleider. De heer De Jong is tevens betrokken bij fondsenwerving en bij het maken en verspreiden van het clubblad. Vrijwilligersactiviteiten die al in 1971 begonnen zijn! Sinds 2006 echter heeft de heer De Jong nog meer vrijwilligerstaken op zich genomen.

Hij is penningmeester en administrateur van de Stichting Begraafplaats Oud-Zuilen in Utrecht. Een belangrijke bijdrage van de heer De Jong was onder andere het integreren en automatiseren van de financiële administratie en de grafadministratie. Mede daardoor kreeg men een beter beeld op de financiën wat van belang was voor het te voeren tarieven- en beleggingsbeleid.

De heer J.A. Miltenburg (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Miltenburg (63) is werkzaam bij de Nationale Politie, eenheid Midden Nederland, als medewerker tactische opsporing. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden is hij zeer actief als vrijwilliger. De heer Miltenburg is secretaris van voetbalvereniging Geinoord.

Daarnaast bekleedt hij bij Geinoord nog een diversiteit aan functies. Hij is actief als scheidsrechterscoördinator, assistent wedstrijdsecretaris en assistent penningmeester. Voorts verzorgt de heer Miltenburg de administratie van de kantine van die club, een klus die alleen al acht uur per week aan tijd kost. Naast dit intensieve verenigingsleven bij Geinoord is de heer Miltenburg ook secretaris van de personeelsvereniging West-U van de politie in Nieuwegein waar hij diverse activiteiten ontplooit en de catering regelt. Ook de ledenwerving ligt bij de heer Miltenburg alsmede het verzorgen van de jaarlijkse kerstpakketten.

De heer J.C.L. Verweij (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Verweij (73) was tot zijn pensionering in 2004 sluiswachter van de Beatrixsluizen in Nieuwegein. Daarnaast stond zijn leven altijd in het teken van verschillende vrijwilligerstaken. Zo was de heer Verweij vanaf begin jaren zeventig tot 1999 27 jaar lang bestuurslid van hengelsportvereniging De Vaart-Poscar. Vanaf 1970 tot 1975 was hij tevens bestuurslid bij volkstuinvereniging Ons Belang. Voor beide verenigingen organiseerde de heer Verweij diverse activiteiten. In de periode 2009-2011 was hij initiatiefnemer van de restauratie van de Barbarakerk in Vreeswijk.

Zelf was hij betrokken als vrijwilliger en verzorgde onder andere de aanwezige werklieden. Een klus die rond de 55 uur per week kostte. Ook nu nog is de heer Verweij actief als vrijwilliger. Dat is hij bij de Rooms Katholieke parochie Heilige Drie-eenheid in Nieuwegein. De heer Verweij is koster en beheerder van de Heilige Barbarakerk. Hij knapte de Mariakapel op, legde de waterleiding aan, werkt aan de toegankelijkheid van mensen met een beperking en is de spil van het parochiecentrum. Hij ondersteunt kerkdiensten, begrafenissen en huwelijken en verzorgt de schoonmaak en het voert kleine onderhoudswerkzaamheden uit.

De heer G.W. van Vliet (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Van Vliet (68) is al vanaf 1980 betrokken bij voetbalvereniging Geinoord in diverse functies. Al in dat jaar begon hij als scheidsrechter, wat hij nu nog steeds doet. Vijf jaar later is de heer Van Vliet gaan fotograferen, en ook die taak vervult hij nog steeds. En in de tussentijd kwamen er veel taken bij. Kantinebeheerder, jeugdcoördinator, trainer, lid van diverse commissies en ook bestuurslid. In die hoedanigheid was hij actief als verantwoordelijke voor de technische zaken, maar ook als secretaris. En veel taken worden nu nog steeds vervuld. Elke week op het veld om de minipupillen te trainen en lid van de kantinecommissie.

Maar daarnaast ook lid van de commissie Ruimte die besprekingen voert met de gemeente over een nieuw sportcomplex. En tevens projectleider VOG, waarbij hij voor de vrijwilligers die met jeugdleden of met financiën te maken hebben de Verklaring Omtrent Gedrag aanvraagt. De heer van Vliet was tot 2013 werkzaam als projectleider bij het bedrijf MSO.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren