Extra subsidie voor basisscholen in o.a. Nieuwegein voor cultuureducatie

De basisscholen in Nieuwegein, maar ook in de rest van de provincie Utrecht, krijgen samen jaarlijks 1,2 miljoen euro van de provincie Utrecht. Hoeveel geld er naar Nieuwegein gaat is onbekend, maar het bedrag, dat de komende vier jaar wordt uitgegeven, is bedoeld om de creatieve ontwikkeling van leerlingen een boost geven. De helft van het budget komt van de provincie Utrecht en negen grotere gemeenten. Dit bedrag is door het Fonds voor Cultuurparticipatie nog eens verdubbeld na een aanvraag van Kunst Centraal.

Hoe het geld wordt besteed, hangt af van de ambitie van de school. Het kan bijvoorbeeld worden ingezet voor extra muziekles, maar ook om kinderen in aanraking te laten komen met theater. En het is nog veel breder dan dat, zegt Mirjam de Heer van Kunst Centraal, een partnerorganisatie van de provincie Utrecht.

Het zogenoemde programma Cultuureducatie met Kwaliteit is een verdieping van huidige aanbod. Het biedt scholen en gemeenten de kans meer doelen op het gebied van cultuureducatie te verwezenlijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om intensiever samenwerken met culturele instellingen, het vergroten van de deskundigheid van leerkrachten en het verbinden van cultuureducatie met andere vakken of leergebieden, zoals taal, wereldoriëntatie, techniek en burgerschap.

De helft van het budget komt van de provincie Utrecht en negen grotere gemeenten. Dit bedrag is door het Fonds voor Cultuurparticipatie nog eens verdubbeld na een aanvraag van Kunst Centraal. De provincie Utrecht subsidieert niet alleen het basisprogramma, maar ook ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Dat doet de provincie om gelijke kansen voor alle kinderen te ondersteunen. “Cultuureducatie is daarbij onmisbaar. Leerlingen ontwikkelen de 21e eeuwse vaardigheden, die ze nodig hebben om problemen op te lossen en hun plek in te nemen in de maatschappij.”

Negen grotere gemeenten hebben met de scholen de ambities geformuleerd. Kunstenhuis Zeist / De Bilt, Aan de Slinger in Houten, DE KOM in Nieuwegein, IDEA Soest, Leerorkest Stichtse Vecht, School en Cultuur in Veenendaal, SamenDoen in Vijfheerenlanden en KUVO in Woerden hebben de scholen in hun gemeente aangehoord zodat ze een programma op maat kunnen aanbieden. Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en Het Filiaal theatermakers bieden daarnaast de scholen in alle overige gemeenten de kans om hun cultuureducatie te versterken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!