De Digitale Stad Nieuwegein

EHBO-cursus Vreeswijk

Wordt u een van de omstanders of gaat u helpen ? Bent u degene die weet hoe je moet helpen ? EHBO Vreeswijk geeft ook dit jaar weer een Beginnerscursus EHBO. De cursus wordt gehouden op 14 maandagavonden van 20:00 – 22:00 op fort Vreeswijk. De eerste cursus avond is op maandag 30 september 2013.

Daarnaast wil EHBO Vreeswijk Reanimatie/AED cursussen organiseren. Alvorens dit verder uit te werken, wil de organisatie graag inventariseren of hier belangstelling voor is in Nieuwegein. Geeft u aan of u overdag kunt, of alleen ’s-avonds en op welke dagen u mogelijkheden heeft om dit te leren. Informatie over kosten e.d. volgen, nadat de inventarisatie is afgerond. Daarna kunt u besluiten wel of niet deel te nemen. U zit dus nog nergens aan vast. Kijk voor meer informatie op de website van EHBO Vreeswijk.