CU en de D66: ‘Nieuwegein laat 95 procent van de jongeren links liggen’

‘In het nieuwe beleidskader jeugd, dat maandag 17 december door de gemeenteraad van Nieuwegein is vastgesteld, wordt oud beleid voortgezet. Dat betekent dat met dit beleid vooral wordt ingezet op jeugdigen die hulp en ondersteuning nodig hebben’ zo laten Ineke Schiltkamp van de ChristenUnie (CU) en Tom Verhoeve van de D66 in Nieuwegein aan onze redactie weten.

Met 95 procent van de jongeren gaat het goed in Nieuwegein. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat nog verbetering mogelijk is. ChristenUnie en D66 Nieuwegein willen dat het College ambitie toont en deze verbeteringen ter hand neemt. Samen met een aantal andere partijen vinden ze dat alle 16.000 jeugdige inwoners in Nieuwegein moet kunnen opgroeien tot zelfstandig functionerende volwassenen. Daarom dienden zij in de raad een amendement in dat vraagt om aanvullend beleid dat inzet op alle jeugd. ‘Wethouder Kuiper wees dat verzoek halsstarrig af’ aldus de CU en de D66.

Ook de jongeren waar het goed mee gaat, hebben recht op voorzieningen
D66 Nieuwegein en ChristenUnie vinden het uitstekend dat veel aandacht uit gaat naar jeugd die hulp en ondersteuning nodig hebben. “Echter, de duizenden jongeren waar het in Nieuwegein goed mee gaat, hebben ook recht op voorzieningen om gezond en veilig op te groeien,” aldus D66-fractievoorzitter Tom Verhoeve. “Denk hierbij aan thema’s als sport, cultuur, leefstijl, participatie, vrije tijd besteding en buitenruimte.” Ook aan deze thema’s moet aandacht geschonken worden, vinden de partijen. Daar hebben alle Nieuwegeinse jeugdigen recht op.

Tom Verhoeve van de D66 in Nieuwegein

Het Beleidskader Jeugd voegt niets toe aan het beleid dat al bestaat
Bovendien is het Beleidskader Jeugd met veel professionele partners besproken, maar niet met de jeugd zelf of met hun primair verantwoordelijken, de ouders. Inwoners betrekken bij beleid dat hen raakt, zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Dit is ook één van de vele aanbevelingen uit onderzoeken door professionele partijen die niet terug te vinden is in het Beleidskader. “We gaan doen wat we deden,” vertelt raadslid Ineke Schiltkamp van de ChristenUnie. “Het Beleidskader Jeugd voegt niets toe aan het beleid dat al bestaat.”

Het is spijtig dat het merendeel van de raad het onbelangrijk vond dat het Beleidskader Jeugd werd aangevuld. Het amendement van ChristenUnie, D66 Nieuwegein, GroenLinks en ieders Belang is verworpen met 12 stemmen voor en 17 stemmen tegen. “Een gemiste kans,” volgens de indieners.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!