Katern

Bezwaar tegen bouwvergunning

Het college heeft op 22 juli 2008 een bouwvergunning verleend voor het veranderen van een drive-in woning in een dubbele woning aan Gestellaan 35. Tegen dit besluit is een bezwaar ingediend.De Commissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerdhet bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren omdat de bezwaarmaker geen belanghebbende is. Het college heeft dit advies overgenomen en houdt haar besluit van 22 juli 2008 in stand. Tegen dit besluit staat beroep open.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren