Regiobank+bovenbalk

Werken & Wonen

wat nieuwegein u biedt

Man gewond bij beroving

Woensdag 24 sep 2008

Een bewoner van het Gerard Walschaphove is gewond geraakt door toedoen van een verdachte van beroving.De man kwam woensdag 24 september omstreeks 02.10 uur thuis en zag braakschade aan zijn voordeur. Hij wilde naar zijn buren lopen, maar werd op dat moment door een onbekende man, die vermoedelijk buiten had gestaan, tegengehouden. De verdachte bedreigde de bewoner met een scherp voorwerp en verwondde hem daarmee. Een tweede verdachte kwam ook aangelopen. Beide verdachten dwongen de man om zijn persoonlijke spullen af te geven. Toen zij de woning van de man binnen wilden gaan, ging het alarm af en sloegen de mannen op de vlucht. Ze liepen naar de Guido van Gazellehoeve en stapten daar in een kleine donkerkleurige personenauto die vervolgens met gedoofde verlichting wegreed.De bewoner raakte licht gewond en is ter plekke door ambulancepersoneel verzorgd. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen zich te melden bij de politie van het district Lekstroom, op tel: 0900-8844.

Reinerie+Woning+van+de+maand+473x83

Landelijke Banenmarkt

Maandag 22 sep 2008

Op donderdag 9 oktober vindt de zesde editie plaats van de Landelijke Banenmarkt. Deze Banenmarkt is een landelijk initiatief van CWI, UWV en gemeenten. Op vrijwel alle CWI-vestigingen worden die dag werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact gebracht. Dit evenement is voor werkzoekenden die op zoek zijn naar een (andere) baan. Ook gemeente Nieuwegein doet dit jaar mee.In de CWI-vestiging in Nieuwegein start op 9 oktober om 14.00 uur de Banenmarkt. Naast het gebruikelijke vacatureaanbod, presenteren bedrijven hun banen. Dit jaar bezetten vooral de uitzendbureaus de stands. Het CWI, UWV en de gemeenten Nieuwegein, Lopik, Vianen, IJsselstein en Houten geven in een gezamenlijke stand informatie over hun dienstverlening.Als extra activiteit zijn er in onze regio bedrijfsbezoeken. Werkzoekenden kunnen op deze manier op een informele manier kennismaken met bedrijven in verschillende sectoren. De slogan voor werkzoekenden ´Laat jezelf zien´is een directe oproep aan onze werkzoekenden om werkgevers te laten zien wat men te bieden heeft.Verschillende bedrijven zetten hun deuren open en geven een rondleiding. Werkzoekenden maken op een informele manier kennis met de werkgevers en proeven de sfeer van het bedrijf. Uiteraard is er informatie over de vacatures. “Op deze manier verlaag je de drempel voor degene die aan de slag wil. Van beide kanten kun je snuffelen en ervaren of het klikt. Dat is veel meer ongedwongen dan een officieel sollicitatiegesprek”, aldus wethouder Carla Breuer.

JOP in de Doorslag blijft 'punt van ergernis'

Zondag 21 sep 2008

Wijkbewoner Heiko Prak wordt de laatste week weer dagelijks aangesproken door buurtbewoners over de JOP in zijn wijk de Doorslag. In tegenstelling tot wat de gemeente heeft beloofd tijdens één van de vele wijknetwerkvergaderingen én een speciale vergadering omtrent deze Jongeren Ontmoetings Punt, blijkt de gemeente te zijn gestopt met het dagelijks schoonmaken van de JOP.Prak: 'Het is er, in ieder geval zo lang ik terug ben van vakantie, een bende. Ook nemen de vernielingen toe. Één zijwand staat compleet los. Dat, samen met de overvloedige graffiti maakt de JOP een voor ons wijkpark verschrikkelijk ontsierend element. Als dat niet verbetert, wil ik het laten verwijderen van de JOP op de eerstvolgende vergadering van het wijknetwerk aan de orde stellen.' Een andere omwonende: 'Het is hard achteruit gegaan, een smerige boel: weedzakjes, stank, ontlasting met een toiletrol in de bosjes bij het nieuwe bruggetje etc. Misschien moet er wel op een andere manier actie gevoerd worden. Laten we al onze lege frisdrankpakken en tuinafval bij het JOP aanbieden kennelijk kan dat zonder problemen. Of moeten we zelf schoon gaan maken en de boel uitmesten en zorgen dat er weer een landelijk geurtje door het JOP heen waait, een zak gedroogde koemest doet wonderen. Maar stadsvader Vos zal wel een mooi voor de handliggend verhaal hebben en eens precies uit laten zoeken wat er nu echt aan de hand is, zo zag ik hem nl. reageren op RTV Utrecht op andere problemen in de gemeente Nieuwegein. JOPgerot met het hele parkontsierende bouwsel.' Het JOP in de wijk de Doorslag is al bijna een jaar een punt van ergernis bij de omwonenden.

Vreeswijk wordt verkeersveiliger

Donderdag 18 sep 2008

Het college van B&W heeft ingestemd met het totale pakket aan maatregelen om de verkeersveiligheid in de wijk Vreeswijk te verbeteren. Het pakket is op 9 juli 2008 gepresenteerd aan de bewoners. Zij konden toen hun mening geven. Op basis van de voorstellen van de bewoners is een aantal extra maatregelen toegevoegd. Zo wordt bijvoorbeeld op meer plekken aangegeven dat de maximum snelheid 30 kilometer is. Het maatregelenpakket wordt op 8 oktober besproken in de commissie Ruimtelijke Inrichting en Milieu en staat op 22 oktober op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Als de raad akkoord gaat met het plan, kan eind 2008 worden gestart met de uitvoering.Een extra maatregel is om op de Wierselaan een vrachtwagenverbod tussen 19.00 en 06.00 uur in te stellen. Dit komt mede voort uit een onderzoek dat de gemeente in april 2008 heeft laten uitvoeren naar sluipverkeer door Vreeswijk. Reden hiervoor waren signalen van bewoners die zich zorgen maken over een toename van het sluipverkeer tussen de A27 en de A2 door Vreeswijk. De verkeersstromen zijn onder andere door kentekentellingen op verschillende tijdstippen onderzocht. Hoewel de conclusies is dat de aansluiting op de A27 niet heeft geleid tot meer sluipverkeer over de Nijverheidsweg, wil de gemeente wel meer rekening houden met de gevoelswaarde die verkeer door Vreeswijk oplevert. Het vrachtverbod zal bijdragen aan een rustiger straatbeeld en is vooraf afgestemd met de winkeliersvereniging Vreeswijk.

Handhaven bij bouwoverlast

Woensdag 17 sep 2008

Om handhavend te kunnen optreden bij overlast ontstaan door trillingen en lawaai bij bouwwerkzaamheden, heeft de gemeente een handelingskader opgesteld. Nu er de komende jaren veel gebouwd en gesloopt gaat worden in de binnenstad, wil de gemeente in het uiterste geval kunnen handhaven. In eerste instantie gaat de gemeente er vanuit dat door goed overleg en voorlichting al veel overlast kan worden verminderd en handhavend ingrijpen niet nodig is. Het handelingskader ligt tot en met 14 oktober 2008 ter inzage in het gemeentehuis maar kan ook hier worden gedownload.Bij de bouw spelen vaak tegenstrijdige belangen een rol. Bewoners ervaren vaak overlast van de bouwwerkzaamheden, terwijl dat voor de bouwbedrijven dagelijkse kost is en zij ook rekening moeten houden met planning en kosten. Daarom is het belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is wanneer er sprake is van onacceptabele overlast en er handhavend kan worden opgetreden. Het handelingskader gaat daarom uit van duidelijke criteria, waaraan kan worden getoetst én waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende belangen.

Dijkgraaf Poelmann bezocht Nieuwegein

Woensdag 17 sep 2008

Op dinsdag 16 september heeft de heer Poelman, dijkgraaf van het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) een bezoek gebracht aan de gemeente Nieuwegein.Doel van het bezoek was een kennismaking met alle gemeenten binnen het waterschap en de burgemeesters en wethouders. De heer Poelmann is sinds een jaar dijkgraaf en heeft inmiddels de helft van de gemeenten (ong. 10) bezocht.Naast kennismaking met burgemeester Cor de Vos en wethouders Johan van Everdingen en Bert Lubbinge stond ook een bezoek aan de rioleringswerken in de wijk Jutphaas-Wijkersloot op het programma. Op deze manier kon de dijkgraaf zich ook een beeld vormen van de omgeving.

Nieuwegeiner van de weggehaald

Woensdag 10 sep 2008

De politie heeft gisteravond een 41-jarige man uit Nieuwegein op de A12 bij Bunnik na een wilde achtervolging klemgereden en bekeurd. De man grossierde in verkeersovertredingen, gaf een valse naam op en reed met een ingevorderd rijbewijs.De man reed in een Mercedes met hoge snelheid langs een onopvallende videoauto van het Korps landelijke politiediensten. Op dat moment reed hij ruim 70 kilometer te hard.De man negeerde stoptekens van de politie en haalde met een snelheid van 180 kilometer per uur auto's in via de vluchtstrook. Daarna verliet hij de snelweg en negeerde rode verkeerslichten. Uiteindelijk kon de politie hem klemrijden met drie surveillancewagens.De man zei dat hij haast had thuis te komen omdat dat zijn vrouw was flauw gevallen en hij nog een invalide dochter thuis had. Toen de politie dat controleerde, bleek van het verhaal niets te kloppen. Later verklaarde de man dat hij nog boetes open had staan en de aanhouding door de politie wilde vermijden.

Wijkschouw Batau Noord

Dinsdag 9 sep 2008

Om de openbare ruimte in de toekomst beter te kunnen beheren heeft de gemeente Nieuwegein besloten dat haar wijken volgens een landelijk model moeten gaan voldoen aan een gemiddelde norm. Deze normen gelden voor de technische kwaliteit en de onderhoudskwaliteit van de totale buitenruimte, waartoe gerekend worden het groen, de verhardingen en de wateroppervlakten, kortweg groen-grijs-blauw genoemd. Nieuwegein heeft gekozen voor de norm “gemiddeld” ofwel, “gewoon netjes en functioneel.”Om hieraan te voldoen zal voor alle Nieuwegeinse wijken een wijkbeheerplan opgesteld worden. Batau noord vormt hiertoe het pilot-project. Klik hier voor meer infomatie over de onlangs gehouden wijkschouw.

Buurtonderzoek na branden Fokkesteeg en Galecop

Zondag 7 sep 2008

De politie in Nieuwegein doet vandaag buurtonderzoek naar de serie branden van gisterochtend. In de vroege ochtend werd in een paar uur tijd op vijf plekken in Vreeswijk en Galecop West brand gesticht. De brandstichters hadden het voorzien op schuurtjes en tuinen.Bij de brandjes kwamen twee konijnen om het leven en er gingen honderd coniferen in vlammen op. Getuigen hebben twee jongens en een meisje op een scooter zien rondhangen en horen wegrijden.

Zigeuners zijn niet vergeten door kabinet

Zondag 7 sep 2008

Vandaag heeft minister Vogelaar laten weten dat het kabinet de Roma zeker niet is vergeten. De minister reageert hiermee op de kritiek van burgemeester De Vos van Nieuwegein. 'De Vos, zelf voorzitter van de overleggroep van steden waar zigeuners wonen, moet komen met een plan van aanpak,' aldus Vogelaar, minister van integratie.Al ruim dertig jaar woont een groep van zo’n vierhonderd Roma in Nieuwegein. De integratie is tot op heden mislukt. De afgelopen weken waren Roma betrokken bij vechtpartijen bij en in horecagelegenheden in Nieuwegein. Burgemeester De Vos verwacht van de minister dat ze meedenkt en extra geld vrijmaakt om de problemen met de Roma op te lossen.De minister zegt op de hoogte te zijn van de Roma-problematiek die speelt in Nieuwegein. Directe toezeggingen doet ze niet. De Vos zegt dat aan dat plan wordt gewerkt. 'Gemeenten kunnen problemen met Roma niet zonder andere overheden oplossen' aldus de Vos.

Inhoud syndiceren

Poll

De Koopavond in Nieuwegein mag afgeschaft worden. We hebben immers Koopzondag!


Niets op deze site mag op welke manier dan ook gekopieerd, gebruikt of op andere wijze
gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Publics Eye Nederland ®

Betaalbaar+logo+120x90Regiobank+120x90De+MixBrassierie+Plaza+120x90Golds+Gym+HealthclubSkishop+NieuwegeinEeterie+120x90+overallMerwesteinShell+120x90+overallCityplaza+120x90Green+Village+120x90