BIZZP+bovenbalk+op+ZZP-ers+pagina

Werken & Wonen

wat nieuwegein u biedt

Zuilvormige eik geplant bij Oude Sluisje

Vrijdag 18 dec 2009

Op de plek bij het Oude Sluisje in Jutphaas waar een oude kastanjeboom heeft gestaan, is woensdagochtend 16 december een nieuwe boom geplant. De meer dan 100 jaar oude kastanje werd in september gerooid omdat de boom leed aan de Kastanje Bloedingsziekte (zie foto). Vanwege direct gevaar voor de omgeving werd de boom via een noodkap weggehaald. Woensdagochtend is daar een zware zuilvormige eik voor in de plaats gekomen.Volgens Frans van Oorsouw, bomendeskundige bij de gemeente, is voor een zuilvormige eik gekozen omdat deze boom niet zo breed wordt. ,,De oude kastanje was zo breed geworden dat ze uitgroeide tot bij de ramen en de balcons van de woningen. De kastanje stond er overigens eerder, de bebouwing kwam pas later. Nu hebben we goed gekeken naar een type boom die groot is, past in de omgeving maar niet teveel in de breedte zal groeien.''

Reinerie+Woning+van+de+week+473x83

Subsidie voor woningbouwprojecten Nieuwegein

Donderdag 17 dec 2009

Nieuwegein krijgt subsidie van het ministerie van VROM voor vijf woningbouwprojecten. In totaal gaat het om een bedrag van bijna € 1,7 miljoen. De subsidie komt uit de tweede ronde van de "Stimuleringsregeling Woningbouw 2009." Deze maatregel is één van de crisismaatregelen van het kabinet en heeft tot doel om nieuwbouw van woningen, die door de economische crisis is vertraagd of stilgevallen, te laten doorgaan. Alle ingediende aanvragen van de gemeente Nieuwegein zijn gehonoreerd. Met behulp van deze subsidie wil de gemeente ervoor zorgen dat de bouw van deze vijf projecten vóór 1 juli 2010 van start kan gaan.Het gaat om de volgende projecten: Henri Dunantlaan - The Edge in de Blokhoeve - Waterhof (Nieuw Vreeswijk) - Apartementen Het Eiland en Stadskwartier Blok 1 Toren D.

Mannen aangehouden bij inbraak woning

Donderdag 17 dec 2009

Naar aanleiding van een inbraak in een woning aan de Rapsodielaan op woensdag 16 december omstreeks 15.00 uur lukte het om drie van de vier inbrekers op heterdaad aan te houden.Na de melding dat er een inbraak gaande was, stuurde de centralist van de politiemeldkamer diverse politie-eenheden naar de opgegeven locatie. Toen politiemensen ter plaatse kwamen, hadden de vier de woning weer via de achterzijde verlaten en waren rennend de wijk ingevlucht.Na een achtervolging door diverse politiemensen lukte het de inbrekers aan te houden op de Preludelaan, Sweelincklaan en de Spinethof. Het gaat om een 28-jarige man uit Utrecht, een 39-jarige man uit Spijkenisse en een 34-jarige man zonder vast woonadres of verblijfplaats. Het onderzoek naar de inbraak en naar de vierde ontkomen inbreker, wordt voortgezet.

Warme felicitaties voor nieuwe Nederlanders

Woensdag 16 dec 2009

In 2009 hebben 120 mensen in Nieuwegein de Nederlandse nationaliteit verworven. Burgemeester Cor de Vos heeft hen daarmee van harte gefeliciteerd tijdens een naturalisatieceremonie op 15 december in het kader van de landelijke naturalisatiedag. Ongeveer 45 nieuwe Nederlanders gaven gehoor aan de uitnodiging voor deze ceremonie. Zij vierden met hun geliefden een gezellig feest in dansschool de Rijk.In de toespraak memoreerde de burgemeester het feit dat vele Nederlanders uit den vreemde in Nederland zijn komen wonen en een volk geworden zijn. Hij wenste dat de nieuwe Nederlanders vanuit hun eigen achtergrond een bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij. De naturalisatie werd bezegeld met het zingen van het Wilhelmus.Aan het eind van het officiële gedeelte kregen de naturalisandi uit handen van burgemeester en wethouders een boek over rituelen in verschillende culturen. De genaturaliseerde kinderen kregen een boek over de geschiedenis van Nederland.

Uitstel grotere werkzaamheden reconstructie Zuidstedeweg

Dinsdag 15 dec 2009

De voorbereidingen voor de reconstructie van de Zuidstedeweg en de Doorslag nemen meer tijd in beslag dan verwacht. De start van de grotere werkzaamheden, waarbij de wegen gedeeltelijk worden afgezet, is daarom uitgesteld tot na de feestdagen.De voorbereidende werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) onder de Doorslag zijn in volle gang. Daarnaast wordt op de Zuidstedeweg deze week gestart met de kap van zogenaamde ‘wijkers’ en zieke bomen. Het verbreden van de Zuidstedeweg en de aanleg van het vrij liggend fietspad op de Doorslag is uitgesteld tot na de feestdagen. Voor deze werkzaamheden zal een deel van de wegen worden afgezet. De overlast die het verkeer van deze afzettingen zal hebben, is daardoor tevens uitgesteld tot in het nieuwe jaar.Ter voorbereiding op de toename van het verkeer richting de binnenstad werkt gemeente Nieuwegein sinds enige tijd aan het herindelen van de infrastructuur rondom het centrum. De afgelopen periode is de Wijkerslootweg al verbreed en ook is een nieuwe afrit en oprit in het Zuidstedeviaduct gecreëerd. De volgende stap in de herinrichting is de reconstructie van de Zuidstedeweg en de Doorslag.

Campagne tegen auto-inbraken in Galecop

Dinsdag 15 dec 2009

De laatste tijd zijn er in de wijk Galecop veel auto-inbraken. De meeste van deze inbraken leidden tot diefstal van goederen en veel schade. Een aantal wijkbewoners werd hiervan helaas al slachtoffer. Gemeente en politie starten een campagne om auto-inbraak terug te dringen. Een onderdeel van deze campagne is om de bewoners van Galecop erop te wijzen hoe ze de kans op inbraak in hun auto zelf kunnen verminderen.Afgelopen week ontvingen de bewoners van Galecop een brief van de burgemeester. Bijgevoegd was een folder met tips om auto-inbraak te voorkomen en een spiegelhanger voor in de auto. Door deze spiegelhanger zien potentiële inbrekers dat er geen waardevolle spullen in de auto liggen en inbraak dus zinloos is. Deelnemers van Burgernet Galecop zijn benaderd met de vraag of ze extra alert willen zijn op verdachte situaties.Langs de twee grootste toegangswegen van de wijk Galacop hangen spandoeken om de automobilisten te waarschuwen voor het risico van auto-inbraak. Ook staan rond verschillende parkeerplaatsen in Galecop borden. Via de spandoeken en borden worden automobilisten opgeroepen geen waardevolle spullen in de auto achter te laten.Zichtbare, waardevolle goederen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op dieven. Een auto-inbraak is dan ook vaak een gelegenheidsdiefstal. Goederen die zeer in trek zijn bij auto-inbrekers: mobiele telefoons (voor dieven herkenbaar aan antenne, ‘carkit' en bluetooth); audioapparatuur; computerapparatuur; autopapieren; digitale foto- of videocamera's en jassen en tassen.

Wijkoverleg Galecop met kerstboom en oliebollen

Zondag 13 dec 2009

Afgelopen zaterdag heeft het wijkoverleg Galecop de bewoners getrakteerd op een heerlijke warme oliebol. Het doel was aandacht te vragen voor het wijkoverleg en om meer Galecopse bewoners te betrekken bij de wijk. Op deze manier hoopt het wijkoverleg het ledental uit te breiden.De actie was een groot succes. Er zijn 315 oliebollen uitgedeeld en veel bewoners bleven staan om een praatje te maken. Bewoners die wel eens van het wijkoverleg gehoord hadden denken er over na om ook eens op een vergadering te komen. Ook waren er nog veel bewoners die niet bekend waren met het wijkoverleg, dus kregen zij te horen waar het wijkoverleg zich mee bezig houdt.De eerstvolgende vergadering staat gepland voor 12 januari, om 20.00 uur in buurtcentrum de Boog. Bent u ook nieuwsgierig geworden en wilt u ook wat betekenen voor Galecop? Komt gerust langs want de vergaderingen zijn openbaar dus elke bewoner is welkom.Elk jaar heeft het wijkoverleg een budget beschikbaar om zaken te bekostigen die ten goede komen aan de wijk. De kerstboom is er daar een van. Deze is deze week geplaatst en brandt elke avond. Ook de oliebollen zijn betaald uit dit budget.

Balkenloods weer in ere hersteld

Donderdag 10 dec 2009

De balkenloods die in de jaren negentig afbrandde in Vreeswijk is weer in ere hersteld. De loods staat in het verlengde van de negentiende-eeuwse Emmabrug en aan het einde van de Handelskade en het begin van de Lekboulevard. Jarenlang waren de fundamenten te zien van waar ooit zware balken werden opgeslagen die gebruikt werden om de sluisdeuren te versterken van de nabij gelegen Koninginnesluis bij hoog water.

De originele balken konden in de jaren negentig gered worden. Zij lagen al die jaren opgeslagen bij Rijkswaterstaat, nabij de Beatrixsluis.Met de restauratie van deze loods heeft Vreeswijk weer drie Balkenloodsen: één staat aan de Oude Sluis en de andere op de lekdijk nabij restaurant Poelzicht.

Hek moet Kruidentuin beschermen

Woensdag 9 dec 2009

Er komt een hek rond de Kruidentuin tussen de Nedereindseweg 405 en de dierenweide. De afgelopen maanden zijn er diverse keren vernielingen gepleegd in de Kruidentuin. Gemeente en vrijwilligers hebben overleg gehad om de schade te herstellen. Daarbij hebben ze ook gesproken over hoe ze eventuele nieuwe vernielingen kunnen voorkomen. Daarom komt er een hek.

Het hek krijgt een toegangspoort die elke dag geopend en gesloten wordt. De Kruidentuin blijft dus ook in de toekomst open voor bezoekers.De Kruidentuin bestaat sinds de jaren ´70. De afgelopen jaren is de tuin een populaire plek geworden voor veel bewoners van Nieuwegein. Ze kunnen zich er terugtrekken en genieten van de planten en de rust.

Woninginbraken: wees extra alert

Dinsdag 8 dec 2009

In de afgelopen week kregen bewoners van de wijken Doorslag, Jutphaas en Wijkersloot een wijkbericht over de aanpak van woninginbraken. De reden hiervoor was dat er in deze wijken de laatste tijd veel woninginbraken zijn.In het wijkbericht geven de gemeente en politie adviezen over maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen om de kans op inbraken te verkleinen. Simpele organisatorische maatregelen, zoals het uit het zicht leggen van waardevolle eigendommen of voldoende verlichting, kunnen al een grote bijdrage leveren. Ook sociale controle en toezicht van buurtbewoners maakt de kans op woninginbraak kleiner.Het is belangrijk dat buurtbewoners extra alert zijn op verdachte omstandigheden en dat ze signalementen en kentekens noteren als dat nodig is. Bij verdachte situaties kunnen ze het alarmnummer 112 bellen. En wie ondanks alle maatregelen toch slachtoffer is van een inbraak, roepen we op om aangifte te doen bij de politie.

Inhoud syndiceren

Poll

Vanaf medio november dit jaar gaat De Digitale Stad Nieuwegein ook een krant 'op de mat maken!'


Niets op deze site mag op welke manier dan ook gekopieerd, gebruikt of op andere wijze
gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Publics Eye Nederland ®

Eeterie+120x90+overallSkishop+NieuwegeinShell+120x90+overallMerwesteinMakro+120x90+rechterkant+alle+paginasRegiobank+120x90