De+Poort+van+Nieuwegein

Werken & Wonen

wat nieuwegein u biedt

Ongeluk met truck hindert tramverkeer Nieuwegein

Maandag 19 nov 2007

Een vrachtwagen heeft maandagochtend een kantoorpand geramd op de Graadt van Roggenweg in Utrecht. Het tramverkeer richting Nieuwegein en IJsselstein dat normaal door deze straat rijdt, heeft hierdoor enige tijd stilgelegen. Een hek langs de trambaan werd namelijk door het ongeluk verbogen, laat een woordvoerder van de politie weten.De melding van het ongeluk kwam rond 10.00 uur binnen. De vrachtauto reed richting de Weg der Verenigde Naties waarna hij linksaf sloeg en het kantoorpand ramde. De chauffeur raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk.

Reinerie+Woning+van+de+maand+473x83

Hoogspanningskabel ondergronds

Zaterdag 17 nov 2007

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein hebben alle reacties bekeken en zijn eruit: de hoogspanningslijn gaat ondergronds. De gemeenteraad van Nieuwegein besluit 13 december over het voorstel om de elektriciteitskabels door de Galecopperzoom langs de A12 te leggen. Door de hoogspanningslijn door Nieuwegein ondergronds te leggen worden eventuele gezondheidsrisico’s voorkomen. Daarnaast komt er heel veel bouwgrond beschikbaar. Landelijke regels verbieden nu woningbouw binnen 80 meter van een hoogspanningslijn.Het college van burgmeeester en wethouders wil de komende jaren 1600 huizen bouwen. Er wordt gekeken of er stukken grond onder en langs de huidige hoogspanningslijn zijn die bebouwd kunnen worden. De hoogspanningslijn loopt langs Huis de Geer, Galecop en Blokhoeve. In Blokhoeve kunnen bijvoorbeeld 55 geplande huizen niet gebouwd worden in verband met de hoogspanningslijn. Door huizen te bouwen zijn ook de kosten voor het ingraven van de kabels (geraamd op € 10 miljoen) te bekostigen.

Jutphaas Wonen wil woongroep 'roze ouderen'

Woensdag 14 nov 2007

Verhuurder Jutphaas Wonen wil in Nieuwegein als eerste in de provincie Utrecht een woongroep starten voor ‘roze ouderen.’ Hierover is zij, in een pril stadium, in gesprek met het COC wekgroep seniorenbeleid.Veel oudere homoseksuelen voelen zich niet geaccepteerd in het verzorgingshuis. Hetero is er de norm. 'Een verzorgingshuis is niet ingesteld op oudere homoparen, alleenstaanden voelen zich er vaak onbegrepen en eenzaam. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam kent al zulke woongroepen' aldus het COC. Utrecht kent zo een woongroep nog niet.Uit onderzoek is gebleken dat homo’s en lesbo’s vooral in de stad bij elkaar willen wonen. Jutphaas Wonen heeft in Utrecht geen woningbezit. Een eventueel project in Nieuwegein zou daarom het lichtende voorbeeld moeten worden voor andere corporaties in Utrecht om ook tegemoet te komen aan specifieke woonwensen van homoseksuele vijftigplussers. Voor hen is er op 22 november een informatiebijeenkomst, vanaf 20.00 uur aan de Oudegracht 221 in Utrecht.

Prestatieovereenkomst Wonen ondertekend

Woensdag 14 nov 2007

De gemeente en de woningcorporaties Mitros Wonen, Jutphaas Wonen en Portaal vinden het belangrijk om samen afspraken te maken over het te voeren woonbeleid. Daarom hebben ze op 13 november de Prestatieovereenkomst Wonen ondertekend. De overeenkomst bevat afspraken voor de komende vier jaar over onder andere het in stand houden van voldoende betaalbare huurwoningen, nieuwbouw en herstructurering en huisvesting voor starters en senioren. Ook de huurdersverenigingen van de drie corporaties hebben ingestemd met de overeenkomst en die mede ondertekend.Twee voorbeelden van afspraken uit de overeenkomst zijn de afspraak over slaagkansen en de afspraak over wijkgericht werken. Met de afspraak over slaagkansen worden de kansen op de woningmarkt van met name de doelgroep (de lagere inkomensgroepen) en starters goed in de gaten gehouden en zo nodig bijgestuurd. In de afspraak over wijkgericht werken wordt de intensivering van wijkgericht werken onderschreven en stellen de corporaties daarvoor meer menskracht en financiën beschikbaar. Het opstellen van een gebiedsvisie voor Jutphaas/Wijkersloot is hiervan een voorbeeld.

Bus van- en naar Utrecht - Nieuwegein duurder

Dinsdag 13 nov 2007

De invoering van de OV-chipkaart in de provincie Utrecht pakt voor busreizigers tussen Utrecht en Nieuwegein tot veertien procent duurder uit. Wie in de daluren of met een abonnement reist, is goedkoper uit. Per saldo moet de chipkaart de busmaatschappijen evenveel opbrengen als de huidige strippenkaarten en abonnementen.De OV chipkaart wordt in de provincie Utrecht over ruim een jaar ingevoerd en biedt toegang tot bus, tram en trein, uiteindelijk in geheel Nederland. De provincie Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht (BRU) waar Nieuwegein onder valt, hebben nu de tarieven vastgesteld, zodat vervoermaatschappijen kunnen inschrijven op de uitvoering. Het oude systeem met zones en strippenkaarten verdwijnt. De chipkaart rekent af per gereden kilometer. Provincie en BRU hebben nu bepaald dat na het starttarief van € 0,75 nog twaalf cent per kilometer betaald moet worden.Wie vanuit Nieuwegein naar het Centraal Station van Utrecht wil, stempelt nu vier strippen af, wat € 1,81 kost bij gebruik van een vijftien strippenkaart. Met de OV Chipkaart kost deze reis, telkens elf kilometer € 2,07, een verhoging van veertien procent. Wie langere afstanden met de bus reist is relatief goedkoper uit.

Centrum Nieuwegein niet veiliger geworden

Dinsdag 13 nov 2007

In het Nieuwegeinse stadscentrum worden met name vuil en rondhangende jongeren als grootste bronnen van overlast ervaren. Dat bleek zowel tijdens het project Werkgroep Overlast Cityplaza als in de recente beoordeling door huidige bewoners, winkeliers en gebruikers.De handhaving van kortstondig behaalde successen in de bestrijding van onveiligheid(sgevoelens) blijkt nog niet voldoende te zijn. Dit is de conclusie van het onderzoek dat de rekenkamercommissie in 2007 heeft verricht naar de veiligheid in het stadscentrum. In de Werkgroep Overlast Cityplaza werden concrete maatregelen getroffen om de overlast rond de tramhalte Cityplaza te verminderen. In het project werkten onder meer politie, Stichting Welzijn Nieuwegein en Connexxion samen, onder regie van de gemeente.Uit het rapport komt naar voren dat de samenwerkende partijen aangeven (nog) niet voldoende geld en menskracht in handhaving te kunnen steken. Veel partijen, zoals politie, stadstoezicht, winkeliers en bewoners van het gebied, hebben concrete ideeën over de toekomstige ontwikkeling en willen intensiever dan tot dusver hierbij betrokken worden. De gemeente zou aan deze betrokkenheid sterker sturing kunnen geven, vindt de rekenkamercommissie.

Convenant Fokkesteeg Middenin getekend

Vrijdag 9 nov 2007

Het convenant ' Fokkesteeg Middenin' is op 6 november jongstleden ondertekend door de betrokken partijen. In het convenant staan de afspraken die tijdens de het project zijn bereikt en welke resultaten worden voortgezet.Hiermee is het project formeel beëindigd voor de wijk Fokkesteeg maar een aantal onderdelen is nog in volle gang. Er volgt nog een wijkschouw en het onderdeel leefregels is ook nog in volle gang. Beide onderdelen zijn initiatieven van de bewoners. De politie meldavond en de training omgaan met jongeren, kunnen eventueel ook in andere wijken worden uitgevoerd.

Wijkschouw in Batau Noord

Donderdag 8 nov 2007

Om het resultaat van twee jaar Nieuwegein Groen in Batau noord met eigen ogen te bekijken schouwde een groep bewoners afgelopen zaterdagochtend hun wijk. Zij deden dat samen met vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder de wethouders de heren Lubbinge en van Everdingen, de projectleiders de heren Klinkhamer en Mulderij en de districtsmanagers de heer Roelofs en mevrouw Manders. In twee groepen fietste men de wijk door, waarbij de ene groep de 'weides' en de andere groep de 'burgen' bezocht.De wijkschouw is een nieuwe manier van het beoordelen van o.a. het onderhoud. Aan de hand van een bewonersschouwgids, een fotoboekje met voorbeeldsituaties, werden diverse locaties geschouwd. Per locatie werd eerst een algemene beoordeling gevraagd, gevolgd door een beoordeling op onderdelen. Over het geheel genomen kwam men toch wel uit op het door gemeente en aannemer afgesproken onderhoudsniveau.

Groot onderhoud aan Karosbrug in Batau-Zuid

Donderdag 8 nov 2007

Er wordt gewerkt aan het groot onderhoud van de Karosbrug in Batau-Zuid. De brug wordt gecontroleerd op betonschade en indien aanwezig, hersteld. Ook zijn de trappen en de opritten verzakt. Door het verzakken van de trappen en de opritten en het verrotten van het hout van de grondkering, is een onveilige situatie ontstaan.

Mede op aandringen van de bewonerscommissie Karrespoor en het wijknetwerk Batau-Zuid worden de opritten aan de zijde van de Karosdrift in de komende periode vervangen. Daarnaast wordt het aanzien van de brug veranderd. Ook word de verlichting op de brug vernieuwd.Vanaf maandag 19 november 2007 is de brug niet meer toegankelijk zijn voor het voetgangersverkeer. Voetgangers worden omgeleid via de Noordstedetunnel. De aannemer start op deze dag met het verwijderen van de opritten en trappen om het grondwerk in orde te maken.

De nieuwe grondkeringen, de hellingbanen en trappen worden uitgevoerd in beton.Op vrijdag 21 december 2007 is de brug weer beschikbaar voor voetgangers. Langs de hellingbanen en de trappen worden eerst tijdelijke hekwerken en leuningen geplaatst. De nieuwe hekwerken worden ter plekke opgemeten en daarna gemaakt en geplaatst.

Hypothecair Planners bij De Hypotheekshop

Zondag 4 nov 2007

‘Niet alleen de overheid heeft een belangrijke rol bij het voorlichten van consumenten over financiële producten, ook financieel adviseurs’ stelt de Consumentenbond op haar website eind april. De Hypotheekshop Nieuwegein onderstreept dit en daarom zijn alle adviseurs op deze vestiging Erkend Hypothecair Planner.“Wij vinden het belangrijk dat consumenten goed advies krijgen. Kwaliteit staat bij De Hypotheekshop hoog in het vaandel”, zegt directeur John Kosterman. “Het is onze taak om consumenten persoonlik en realistisch advies te geven. De Hypotheekshop hanteert een kwaliteitssysteem dat onder meer overfinanciering binnen de perken houdt.”Alle adviseurs (Nico van Doorn, Bianca van Drie en John Kosterman) van De Hypotheekshop in Nieuwegein aan de Harplaan 1A zijn 'Erkend Hypothecair Planners.' Hypothecair Planners zijn ervaren hypotheekbemiddelaars die zich onderscheiden van de gemiddelde hypotheekadviseur. Na het volgen van een HBO opleiding, de leergang Hypothecaire Planning, kan de adviseur op een breder gebied adviseren dan alleen hypotheken. Ze kunnen ook adviseren op juridisch, fiscaal en economisch gebied en over inkomensplanning en vermogensopbouw alle vragen beantwoorden.

Inhoud syndiceren

Poll

De gemeente moet zedendelinquenten kunnen weren in hun gemeente!


Niets op deze site mag op welke manier dan ook gekopieerd, gebruikt of op andere wijze
gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Publics Eye Nederland ®

Vreeswijn+120x90Betaalbaar+logo+120x90Eeterie+120x90+overallGolds+Gym+HealthclubUnited+Jeugdcup+2014+120x90De+MixShell+120x90+overallGreen+Village+120x90Rabobank+120x90Cityplaza+120x90