V-Sign+bovenbalk

Werken & Wonen

wat nieuwegein u biedt

Hoogopgeleide hebben het te druk

Dinsdag 15 apr 2008

Hoogopgeleide Nederlanders willen zich graag verder ontwikkelen, maar hebben hier weinig tijd voor. Ze zijn te druk met hun dagelijkse beslommeringen. Ook vergt het vinden van een balans tussen het werk en een sociale levensstijl veel van de werknemer. Dat blijkt uit het woensdag gepubliceerde onderzoek van automatiseerder Getronics PinkRoccade uit Nieuwegein en TNS Nipo onder 729 hoogopgeleide werknemers.Vrijheid en zelfontplooiing zijn na een goede beloning de eerste basisvoorwaarden van werknemers om voor een werkgever te kiezen. Volgens het onderzoek wil 56 procent van de hoogopgeleide werkers vaker een cursus volgen. Bij degenen met minder dan tien jaar werkervaring is dat zelfs 73 procent.

Reinerie+Woning+van+de+maand+473x83

Tramverkeer ontregeld naar Nieuwegein

Zondag 13 apr 2008

Op de Graadt van Roggenweg in Utrecht zijn tegen het avonduur een auto en een ambulance op elkaar gebotst. De ambulance reed volgens getuigen op de Graadt van Roggeweg met de sirenes aan richting het centrum. De andere auto, een donkerblauwe Ford, kwam vanaf het Jaarbeursplein.De ambulance kwam op de rails van de tram richting Utrecht Centraal terecht. De bestuurder van de auto zat bekneld. Brandweer en ambulance bevrijdden de vrouw. Het autoverkeer kwam maar langzaam op gang. Het tramverkeer naar Nieuwegein kwam lange tijd stil te liggen. Connexxion heeft tussen Utrecht CS en halte Kanaleneiland Zuid bussen ingezet. Tussen Kanaleneiland Zuid en Nieuwegein/IJsselstein rijden de trams heen en weer.

Voortgang werkzaamheden Nedereindse Plas

Vrijdag 11 apr 2008

Vanaf vorig jaar maart werkt de gemeente Utrecht aan het afdekken van puin en het verstevigen van de oevers van de Nedereindse Plas. Schaarste op de Nederlandse grondmarkt en het verwerken van de grond onder water zijn een uitdaging. De werkzaamheden gaan gewoon door. Zo vindt op 15 april het transport van een ploegboot naar de Nedereindse Plas plaats. Deze moet de grond egaliseren die de afgelopen maanden is gestort.Op dit moment is er maar weinig geschikte grond beschikbaar. Deze schaarste is ontstaan doordat er in Nederland heel veel grond wordt gebruikt in grote bouwprojecten. De gemeente is daarom op zoek naar extra grondleveranciers. Als die leverancier niet snel gevonden is, zullen de werkzaamheden langer gaan duren.Een ander punt is het verwerken van de grond. Delen van de oevers worden onder water voorzien van een nieuwe bovenlaag. Die gaat de ploegboot vanaf volgende week goed op z'n plaats drukken en gladstrijken. Dit gebeurt met behulp van een bulldozerblad die onder de boot hangt. Zo wordt de grond gelijkmatiger verdeeld over de oever en tegelijk gestabiliseerd. Zo'n 85.000 kuub grond ligt inmiddels in de westplas.Vervoer van de ploegboot vindt over de weg plaats, omdat de Nedereindse Plas geen open-waterverbinding heeft. De saneringswerkzaamheden duren ongeveer vier jaar. Na afloop van de sanering bepaalt de provincie Utrecht of de Nedereindse Plas vrijgegeven wordt voor waterrecreatie.

Comité 4 Mei houdt waardige herdenking

Donderdag 10 apr 2008

Onder het thema “vier vrijheid” houdt het Comité 4 Mei Nieuwegein op 4 Mei a.s. om 19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst in de Nikolaaskerk aan de Utrechtsestraatweg 8. Het comité heeft als bijzondere gast de journalist en programmamaker Ad van Liempt uitgenodigd. Hij had van jongsaf aan al een sterke interesse in de geschiedenis van de tweede wereldoorlog, maar die werd verdiept en geïntensiveerd toen hij in 1988 ging samenwerken met Dr. L. de Jong. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst geeft hij een voordracht over de betekenis van historische plekken. voor de herinnering aan de tweede wereldoorlog, ver weg en dichtbij. Met name de Herenstraat in Jutphaas, vlakbij de plek waar het Monument is gesitueerd. Daar is op 7 mei 1945 een tamelijk onbekend, maar meer dan afschuwelijk drama ontstaan. Een meer dan fascinerende plek, vlakbij. Dit onderwerp is zeker interessant om een achtergrondverhaal van te maken. Van Liempt is ook een inwoner van Nieuwegein.Naast de voordracht staan er diverse muzikale stukken op het programma. Zo spelen Frank Linschoten (cello) en Ida Wildvonk (piano) het 'Élégie van Fauré-' Linschoten heeft sterke banden met Nieuwegein, als docent van de muziekschool. De herdenkingsbijeenkomst sluit af met een stille tocht naar het oorlogsmonument aan de Nedereindseweg. Na de twee minuten stilte om 20.00 uur, houdt burgemeester drs. C.M. de Vos een toespraak. Cornelis Galesloot speelt het Wilhelmus en diverse organisaties, o.a. van veteranen, leggen kransen voor de gevallenen.

Nieuwegein Toen en Nu

Woensdag 9 apr 2008

'......Deze ansicht van omstreeks 1900 toont de geopende Rijnhuizerbrug met links de vila Overrijn. De foto is genomen vanaf de Herenstraat, ter hoogte van het voormalige gemeentehuis van Jutphaas. In vila Overrijn huisde van 1850 tot 1870 het gezin van Adriaan Baesjou van Vronestein in afwachting van de bouw van een nieuwe buitenplaats. Vila Overrijn werd in 1911 afgebroken en op die plaats werden nieuwe woningen gebouwd voor de brugwachters van de Rijnhuizerbrug. Deze woningen staan er nu nog, maar de Rijnhuizerbrug is in 1981 gesloopt. In de negentiger jaren is er een nieuwe brug geplaatst voor fietsers en voetgangers', aldus de door de Historische Kring Nieuwegein bij de foto van Toen aangeleverde tekst.

Arend Bloemink ging eens op dezelfde plek kijken en maakte een zelfde foto voor de rubriek 'Toen en Nu.' Wekelijks bezoeken wij een lokatie en speuren we naar dat ene plekje op een oude foto of ansichtkaart om te zoeken wat er veranderd is. Heeft u een oude foto met een verhaal mail hem gerust aan ons. Wij kijken dan hoe het nu is.

Grote verkeerscontrole

Woensdag 9 apr 2008

De Politie Utrecht heeft woensdag 9 april van 09.00 tot 17.00 uur een grote verkeerscontrole gehouden aan de Rijksweg A27, ter hoogte van De Kroon bij Nieuwegein.Diverse diensten van de Politie Utrecht, het KLPD en de ANWB deden mee aan de controle. In totaal werden elf personenauto’s gecontroleerd, 67 auto’s met aanhangers, tien taxi’s, vier bestelauto’s en twee motoren. De politie schreef 49 boetes uit voor een te hoge snelheid (11), niet meebrengen van het kentekenbewijs (13) of rijbewijs (4), niet dragen van de autogordel (3) en overige gedragingen en technische gebreken aan het voertuig.

Ook in Nieuwegein aantrekkelijke bushaltes

Maandag 7 apr 2008

Reizen met het OV begint bij een aantrekkelijke bushalte, als ‘Voordeur van het OV.’ De negen gemeenten binnen Bestuur Regio Utrecht, waaronder ook Nieuwegein valt, werken de komende jaren samen aan een flinke kwaliteitsverbetering van het regionale netwerk aan bushaltes. In 2015 moeten ruim 700 bushaltes in de stadsregio voldoen aan de nieuwe kwaliteitsnormen: duurzaam, sociaal veilig, toegankelijk en herkenbaar. Tegen die tijd komt meer dan 80% van de busreizigers deze haltes op zijn reis tegen.( Het gaat vooral om de drukste haltes en haltes bij OV-knooppunten of sociale voorzieningen.De haltes worden beter herkenbaar als instappunt voor busvervoer, bijvoorbeeld door veel vaker een bushokje te plaatsen waar mensen droog en prettig kunnen staan of zitten. De keuze valt nadrukkelijk op duurzaam materiaal dat kras- en slijtvast is. Tijdens zijn kennismakingsbezoek aan enkele OV-projecten gaf regiovoorzitter Wolfsen op 15 februari het startschot voor dit regiobrede project. Dit onder het motto ‘Op weg naar de volgende halte.’Tijdens een korte bustour door Nieuwegein werd onder meer gestopt bij de bushalte Postkantoor, die geldt als een voorbeeld voor de hele stadsregio. Het gaat om een bushaltenetwerk dat zich uitstrekt over de BRU-gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Vianen en Zeist.

Nieuwegein Toen en Nu

Donderdag 3 apr 2008

'...... In 1920 zag de Jutphase Dorpsstraat (sinds 1971 Herenstraat geheten) er vanaf de Rijnhuizerbrug zó uit. In het midden café De Zwaan. Het uithangteken aan de oostgevel van het café vermeldt: 'Anno 1790'. Op een landkaart van Jan Rutgersz. van den Bergh uit 1603 staat het café al vermeld als De Witte Zwaan. In de zeventiende eeuw was bij het café een kolfbaan en een stalling voor paarden. Hoelang de kolfbaan heeft bestaan, is nog niet uitgezocht.'

'De paardenstallen bleven tot het midden van de jaren vijftig bij De Zwaan. In 1984 verkocht de familie Vendrig het café, waarin sindsdien in het achtergedeelte een Chinees restaurant is gevestigd. De Zwaan behoorde in de zeventiende en achttiende eeuw tot de in Jutphaas gevestigde bierbrouwerij De Zevenstar. 'Zevenstar' is een andere naam voor ..............', aldus de door de Historische Kring Nieuwegein bij de foto van Toen aangeleverde tekst.

Arend Bloemink ging eens op dezelfde plek kijken en maakte een zelfde foto voor de rubriek 'Toen en Nu.' Wekelijks bezoeken wij een lokatie en speuren we naar dat ene plekje op een oude foto of ansichtkaart om te zoeken wat er veranderd is. Heeft u een oude foto met een verhaal mail hem gerust aan ons. Wij kijken dan hoe het nu is.

GroenLinks stelt vragen over woningsplitsing

Woensdag 2 apr 2008

In diverse buurten met drive-in woningen is overlast ontstaan door overbewoning. Veel woningen zijn hier kamergewijs verhuurd. Dit brengt problemen met zich mee in de vorm van overvolle vuilnisbakken en vuilnis die naast de grijze containers wordt gezet, parkeerproblemen en weinig affiniteit met de buurt omdat men weer snel weg wil. Naast deze kamerverhuur is in februari gebleken dat men in deze buurt ééngezinswoningen wil gaan splitsen in meerdere wooneenheden. GroenLinks wil dit onderwerp daarom aan de orde stellen.Het idee is dat het College aan de hand van een notitie dit, voor Nieuwegein, nieuw fenomeen beziet en de diverse kanten van een splitsings-verzoek belicht. GroenLinks: 'Tot veler verbazing staat er nu een maisonnette te koop aan de Ansinglaan 66a. Op de site van Funda staat vermeld dat dit aanbod geldt onder voorbehoud van de splitsingsvergunning. Informeel liet de wethouder weten dat het college van plan is hier inderdaad vergunning voor te verlenen gezien de vraag naar starterswoningen.' Omtrent dit heeft GroenLinks vragen gesteld aan het College van B & W.

Afsluiting fietspad Raadstede

Maandag 31 mrt 2008

In verband met het bouwrijp maken van het bouwterrein in de oostzijde van de binnenstad, wordt vanaf maandag 31 maart het fietspad aan de Raadstede tijdelijk afgesloten. Op 11 april gaat het fietspad weer open.Begin oktober startte de sloop van de Citykantoren die tussen de Raadstede en de Schakelstede lagen. Inmiddels nadert het einde van de sloopwerkzaamheden. Op de locatie van de gesloopte panden gaan de gemeente en de ontwikkelaar Stadshart Nieuwegein CV in het najaar starten met de bouw van het nieuwe Stadshuis, winkels en woningen. Hiervoor wordt in de komende periode tweemaal het fietspad langs de Raadstede afgesloten. De eerste maal is van 31 maart tot en met 11 april. In deze periode wordt een keldermuur van de Citykantoren die grenzend aan het fietspad lagen verwijderd. Na verwijdering van deze muur is het fietspad weer toegankelijk.De tweede afsluiting is in juni. Dan worden de riolering en de kabels die gedeeltelijk onder het fietspad liggen, verlegd en vernieuwd. Als in september de bouwwerkzaamheden starten, wordt het fietspad permanent afgesloten.

Inhoud syndiceren

Poll

Het oudpapier wordt miv 1 september niet meer opgehaald door de scholen. Wat doet u met uw oud papier?


Niets op deze site mag op welke manier dan ook gekopieerd, gebruikt of op andere wijze
gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Publics Eye Nederland ®

Shell+120x90+overallBetaalbaar+logo+120x90Boerderij+NooitgedachtEeterie+120x90+overallGolds+Gym+HealthclubDe+MixRabobank+120x90Green+Village+120x90Cityplaza+120x90