Gemeentewijzer+bovenaan+katern+Gemeente

Werken & Wonen

wat nieuwegein u biedt

'Wat groeit daar in Nieuwegein'

Zaterdag 13 jun 2009

Vraagt u zich wel eens af wat dat nu weer voor een wilde plant of onkruid is, in de tuin of de berm of ergens tussen het gras in het park in Nieuwegein? De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere week een plantje die u ergens tegen kunt komen. Heeft u ergens een plantje gezien maar weet u niet wat het is? Maak er dan een digitale foto van en natuurlijk de vindplek, dan zorgen wij dat deze wordt beschreven als u het naar ons mailt. Deze week de Groot Streepzaad.

Udo: 'Paardebloemen hebben heel wat verwanten. Die verwanten lijken op paardenbloemen, maar ze zijn allemaal net even anders. Paardenbloemen hebben als enigen kale holle bloemstengels, de andere hebben vrij dunne, vaak vertakte stengels. In Nieuwegein bloeien nu veelvuldig het klein en het groot streepzaad in bermen en velden. Lijken veel op elkaar, maar de bloemen van groot streepzaad zijn zo groot als..., paardenbloemen, en de planten reiken tot zo'n 80 cm hoog. De kleine (niet op de foto) worden ongeveer half zo groot en hebben vaak veel meer maar kleinere bloemen.'

Reinerie+Woning+van+de+week+473x83

Gezond en Schoon Galecop

Woensdag 10 jun 2009

Aanstaande dinsdag 16 juni is er weer het jaarlijkse open wijknetwerkoverleg, het thema deze keer is: 'Gezond en schoon Galecop' en daaruit voortvloeiend, 'hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit.'Luchtkwaliteit is een hot item, en niet alleen in de wijk Galecop, maar in heel Nieuwegein. Ook de plannen met betrekking tot een eventuele nieuwe ringweg en de ontsluitingswegen voor Reinenburg door Galecop geven veel onrust in de wijk.Gedurenede de avond zijn twee sprekers uitgenodigd. Één vertegenwoordiger van Millieudefensie en één vertegenwoordiger van de gemeente Nieuwegein. Na de pauze zal er een paneldiscussie plaatsvinden. Aan deze discussie zal meedoen de wijkwethouder Carla Breuer en de wethouder van verkeer de heer Johan van Everdingen. Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de GGD zullen ook aanschuiven.De organisatie hoopt op een levendige discussie en verwacht daarbij wat meer te weten te komen wat er de bewoners van de wijk Galecop in de toekomst boven het hoofd hangt. De avond zal worden afgesloten met een hapje en een drankje. De avond vindt plaats om 20.00 uur in buurthuis De Boog aan het Thorbeckesingel 183 in Nieuwegein.

Herstel asfalt Noordstedeweg

Maandag 8 jun 2009

In het kader van het jaarlijks onderhoud en vorstschade worden een aantal wegen in de gemeente Nieuwegein voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. Zo ook op de Noordstedeweg vanaf de rotonde bij de Batauweg tot en met de rotonde ter hoogte van de Sluyterslaan. De omwonenden zijn via het buurtbericht geïnformeerd over deze werkzaamheden.In de week van 8 juni wordt de deklaag van het asfalt, uitgezonderd de fietsstroken, van de Noordstedeweg en van de rotonde vernieuwd. De werkzaamheden worden overdag en ´s nachts uitgevoerd. De weg is deze week beperkt bruikbaar voor het verkeer.Door de werkzaamheden is de weg overdag voor de helft bruikbaar. Het verkeer vanuit de richting Batau naar Merwestein kan gewoon gebruik maken van één helft van de Noordstedeweg. Het verkeer vanuit de andere richting wordt vanaf de rotonde met borden omgeleid.De weg is 's avonds en 's nachts tussen 20.00 uur en 6.00 uur geheel afgesloten voor verkeer. Indien nodig worden fietsers en voetgangers omgeleid via de parallelweg. U kunt uw woonwijk 's avonds en 's nachts dan ook niet via de Noordstede weg bereiken. De Ruiterstede zal tijdelijk opengesteld worden voor autoverkeer door het paaltje bij de tramovergang weg te halen.

Gemeente pakt onkruid aan

Zondag 7 jun 2009

De gemeente Nieuwegein bestrijdt de komende weken het onkruid op verhardingen en half verharde paden zoals grint. Het onkruid in de perken en plantsoenen wordt zonder chemische middelen onder de duim gehouden.Het grootste deel van de verharding in Nieuwegein wordt bespoten volgens de DOB-chemische methode (Duurzaam Onkruid Beheer). Net als alle onderdelen van onderhoud van de openbare ruimte geldt dat het onkruid niet onder de vastgestelde kwaliteitsnorm mag komen. De oppervlakte onkruidbestrijding op de verharding heeft ter vergelijking de omvang van 369 voetbalvelden. Het onkruid wordt niet alleen via de DOB-chemische methode bestreden maar ook via de wavemethode of de werking van de fohn.

Convenant woonruimteverdeling ondertekend

Woensdag 3 jun 2009

De corporaties Jutphaas Wonen, Portaal en Mitros en de gemeente Nieuwegein hebben op 4 juni 2009 een convenant ondertekend voor de overdracht van taken op het gebied van de woonruimteverdeling. Hierin is onder andere geregeld dat de corporaties vanaf 15 juni 2009 de inschrijving van woningzoekenden doen. De bedoeling is dat per 1 juli 2009 in alle 9 gemeenten van het Bestuur Regio Utrecht de uitvoerende werkzaamheden zijn overgedragen en gemandateerd aan de plaatselijk werkzame corporaties. Alle BRU-gemeenten hanteren dan dezelfde werkwijze.De corporaties regelen vanaf 15 juni 2009 de inschrijving van woningzoekenden, de verlenging van de inschrijving en de vergunningverlening. Ook geven zij voorlichting over woningtoewijzing. Woningzoekenden kunnen zich dus vanaf 15 juni 2009 niet meer inschrijven bij de gemeente, maar kunnen daarvoor terecht bij de balie van Mitros. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de behandeling van urgentieaanvragen.

Aanrijding met tram

Dinsdag 2 jun 2009

Een auto kwam op dinsdagmiddag 2 juni in aanrijding met een tram. Eén inzittende werd naar het ziekenhuis gebracht. Rond 14.25 uur reden een 20-jarige vrouw en een 22-jarige man, beiden uit IJsselstein, in een auto over de Zuidstedeweg in de richting van de Wijkerslootweg. Op de kruising negeerden zij vermoedelijk het rode verkeerslicht. Op dat moment reed een tram de kruising op, met een aanrijding tot gevolg.De vrouw klaagde over pijn in haar nek en werd per ambulance naar het Sint Antoniusziekenhuis gebracht. Zij verklaarde de auto te hebben bestuurd, maar een getuige verklaarde dat de 22-jarige IJsselsteinse man achter het stuur zat. Omdat hij klaarblijkelijk onder de invloed van drugs verkeerde, hielden de agenten de IJsselsteiner daarop aan en brachten hem over naar het politiebureau. De politie zet het onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding en wie er daadwerkelijk achter het stuur zat voort.

Jongen in Nieuwegein beroofd

Zondag 31 mei 2009

Op de Utrechtsestraatweg is zondag 31 mei omstreeks 21.05 uur een jongen beroofd. De jongen fietste kort daarvoor over de Utrechtsestraatweg in de richting van Utrecht en plotseling kwam er een scooter met twee opzittenden (een blanke en een lichtgetinte jongen) naast hem rijden.De verdachten beroofden de jongen van zijn telefoon en gingen ervan door in de richting van de Professor Aalbersestraat. De jongen schakelde de politie in, die nog naar de verdachten zocht, maar hen niet vond. De zaak is in onderzoek en de politie vraagt getuigen zich te melden op tel: 0900-8844 (district Lekstroom).

Ruimte voor de Lek

Vrijdag 29 mei 2009

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft zich uitgesproken voor natuurontwikkeling en -behoud bij de verdere uitwerking van de plannen voor Ruimte voor de Lek. Recreatie mag, maar dit mag een intensieve vorm krijgen. Dit staat in variant 4 van de Stuurgroep Ruimte voor de Lek.Nieuwegein werkt in dit project samen met Houten, Vianen, IJsselstein, Rijkswaterstaat, het Waterschap Rivierenland en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De provincie Utrecht is initiatiefnemer en regisseur van het project. Belangrijke beslis momenten zijn nog de behandeling van het voorstel door de Provinciale Staten op 8 juni aanstaande en vervolgens door het ministerie van Verkeer & Waterstaat. Als deze partijen akkoord zijn met het voorstel breekt de volgende fase aan waarin variant 4 verder uitgewerkt kan worden tot een concreet plan.

Overleden bromfietser komt uit Nieuwegein

Vrijdag 29 mei 2009

De bromfietser die vrijdag omkwam bij een ongeval in Nigtevecht is een 80-jarige man uit Nieuwegein. De man reed op de Kanaaldijk Oost tegen een boom aan en overleed aan zijn verwondingen.Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is onduidelijk. De politie is op zoek naar mensen die iets van het ongeval hebben gezien.

Vernielingen in de Kruidentuin in Batau Zuid

Dinsdag 26 mei 2009

De zoveelste schade in de kruidentuin aan de Nedereindseweg in de wijk Batau Zuid. De vrijwilligers in de kruidentuin hebben er schoon genoeg van. Al jaren zetten zij zich enthousiast in om de tuin met een 70tal kruiden te onderhouden. De meeste vrijwilligers doen dit al jaren.Met ondersteuning van de gemeente lukt het ieder jaar weer het noodzakelijke werk te doen. Ook het wijknetwerk Batau Zuid heeft bijgedragen door materialen beschikbaar te stellen. Regelmatig komen bezoekers genieten van het prachtig groene en verstilde plekje in Nieuwegein. Herhaalde malen bederven jongeren het plezier door stenen uit de verharding te halen, planten te vernielen en rotzooi te maken.Hoewel de mensen van de gemeente samen met de kruidenvrouwen steeds de boel proberen te herstellen is nu de maat vol. Voor de zoveelste keer ontdekten de vrijwilligers vernielingen in de tuin. Weer rotzooi, weer de verharding gesloopt, weer de omheining vernield, weer de afvalbak stukgetrokken. En tot overmaat van ramp zijn net aangebrachte plantenlabels met de namen van de kruiden gestolen, een 50-tal. De vrijwilligers geven er nu ‘helaas’ de brui aan. 'Het is over' aldus de heer Samwel.

Inhoud syndiceren

Poll

Er gaat gebouwd worden in Park Rijnhuizen. Het groen moet onaangetast blijven!


Niets op deze site mag op welke manier dan ook gekopieerd, gebruikt of op andere wijze
gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Publics Eye Nederland ®

Regiobank+120x90Brassierie+Plaza+120x90Shell+120x90+overallDe+MixGolds+Gym+HealthclubMerwesteinOffcourse+Golf+120x90Eeterie+120x90+overall