Gemeentewijzer+bovenaan+katern+Gemeente

Werken & Wonen

wat nieuwegein u biedt

Bouwplan The Edge tot 3 september ter inzage

Woensdag 22 jul 2009

Het bouwplan voor het appartementencomplex The Edge ligt zes weken langer ter inzage. In eerste instantie liep de ter inzage termijn tot en met 5 augustus 2009. Maar per ongeluk ontbrak de bezonningsstudie, die op 13 januari is uitgevoerd. Hierin is een vergelijking gemaakt tussen de bezonningsituatie toen het gebouw nog een kantoor zou worden en de bezonningsituatie van de nieuwe situatie, waarin het gebouw is omgezet in een appartementencomplex. Dit gebouw wordt drie meter hoger dan het kantoorgebouw.Alle relevante stukken, inclusief de bezonningstudie, liggen tot en met woensdag 2 september 2009 ter inzage op het gemeentehuis. Iedereen heeft tot die tijd de mogelijkheid om een zienswijze -mondeling of schriftelijk- bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen. Na 2 september worden alle ingediende zienswijze afgewogen en vervolgens ontvangen de indieners een reactie van het college. De ter inzage legging is onderdeel van de vrijstellingsprocedure (artikel 19 lid 1 WRO) van het bouwplan The Edge in Blokhoeve.

Reinerie+Woning+van+de+week+473x83

Vertraging in onderhoud groen Nieuwegein

Dinsdag 21 jul 2009

De herinrichting van het groen in de wijken Fokkesteeg en (Hoog) Zandveld/Lekboulevard in Nieuwegein is vertraagd. Op een informatieavond december vorig jaar kondigde gemeente aan de tekeningen voor het groen in Fokkesteeg voor de zomervakantie te presenteren. Maar dat wordt nu na de zomervakantie.Eind augustus, begin september mogen wijkbewoners hun mening geven over het plan. Het ontwerp voor (Hoog) Zandveld/Lekboulevard werd vorig jaar september al gepresenteerd. Dat wordt momenteel omgezet naar werkomschrijvingen. Zodra het uitvoeringsplan klaar is zal ook dat met de bewoners worden besproken.

Verkeersongeval op de Nedereindseweg

Dinsdag 21 jul 2009

Op dinsdag 21 juli heeft een verkeersongeval plaatsgevonden op de Nedereindseweg. Rond 14.20 uur kreeg de politie de melding dat er een aanrijding had plaatsgevonden tussen een personenauto en een motorrijder op de Nedereindseweg.De 54-jarige motorrijder uit Nieuwegein zou met zijn motor in een bocht gevallen zijn, waardoor hij op de voorruit van de auto was geklapt. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Nieuwegein Toen en Nu

Zaterdag 18 jul 2009

De Historische kring Nieuwegein bij de foto van Toen: 'Op een ansichtkaart van de Firma Jospé uit de jaren vijftig van de vorige eeuw staat de portierswoning afgebeeld van kasteel Rijnhuizen. Het romantisch uitziende huisje was vochtig en bouwvallig en is in de zeventiger jaren vervangen door nieuwbouw. Tot 1976 heette de weg vanaf de Rijnhuizerbrug tot aan de Langeweg naar Houten Overeindseweg. Na de aanleg van de Plettenburgerbaan veranderde de straatnaam in Rond het Fort en wat meer naar het oosten in De Malapertweg. Dat alles om onduidelijkheden weg te nemen voor hulpverlenende diensten als brandweer en ambulance, die toen nog niet beschikten over navigatieapparatuur. De portierswoning stond op de hoek van Rond het Fort tegenover de hoofdingang van het fort. Daar is nu een wijnkoperij gevestigd.'

Arend Bloemink stapte weer eens op zijn fiets om de foto van Nu te maken! Zo vertrok hij naar de portierswoning Rond 't Fort. Klik hier voor de foto van 'Toen en Nu.' Wekelijks bezoeken wij een lokatie en speuren we naar dat ene plekje op een oude foto of ansichtkaart om te zoeken wat er veranderd is. Heeft u een oude foto met een verhaal mail hem gerust aan ons. Wij kijken dan hoe het nu is.

Nieuwegein krijgt opleiding taxichauffeurs

Dinsdag 14 jul 2009

In Nieuwegein komt een nieuwe opleiding voor taxichauffeurs. Volgens de Nieuwegeinse taxicentrale Prestige en ROC Midden Nederland moet met de mbo-opleiding de beroepseer van de chauffeurs worden hersteld.Chauffeurs die hun opleiding succesvol afsluiten, leggen een beroepseed af. Daarin verklaren ze hun klanten respectvol en hoffelijk te behandelen.Tijdens de opleiding stromen de cursisten door van leerling naar gezel. Bij het behalen van het diploma zijn ze 'meester chauffeur'. De tweejarige opleiding Taxichauffeur start half setember.

'Wat groeit daar in Nieuwegein'

Zondag 12 jul 2009

Vraagt u zich wel eens af wat dat nu weer voor een wilde plant of onkruid is, in de tuin of de berm of ergens tussen het gras in het park in Nieuwegein? De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere week een plantje die u ergens tegen kunt komen. Heeft u ergens een plantje gezien maar weet u niet wat het is? Maak er dan een digitale foto van en natuurlijk de vindplek, dan zorgen wij dat deze wordt beschreven als u het naar ons mailt. Deze keer een plantje dat je op de vingers van je hand kunt natellen: vijfvingerkruid.Udo: 'Vijfvingerkruid is net als neef zilverschoon een doorgaans zeer laag bij de gronds plantje, dat met zijn vele uitlopers wel wat aan een aardbeiplant doet denken. Ze staan de hele zomer in talloze zonnige bermen en herstellen zich vrij gemakkelijk van een maaibeurt, omdat het leven van de vijfvingerplant zich voornamelijk onder het maaiveld afspeelt...'

Maatregelen geluidsoverlast succesvoller dan gedacht

Zaterdag 11 jul 2009

Nieuwe geluidswallen en een verlaging van de maximumsnelheid naar 50 km/u zorgen voor een behoorlijke afname van het geluid op de Wijkerslootweg. Het geluidsniveau is nu vergelijkbaar met een rustige woonwijk zonder drukke weg in de buurt.In het voorjaar van 2008 begonnen de werkzaamheden voor de reconstructie en de geluidswallen, en eind maart van dit jaar was alles klaar. Een gespecialiseerd ingenieursbureau voerde in opdracht van de gemeente geluidsmetingen uit en kwam tot de conclusie dat het geluidsniveau behoorlijk was gedaald. Het geluidsreducerende effect van de maatregelen is zelfs groter dan werd verwacht.De komende jaren nemen de geluidsniveaus nog wel iets toe, omdat de hoeveelheid verkeer op de Wijkerslootweg toeneemt. In de planning staat echter nog het aanbrengen van stil asfalt op de Wijkerslootweg. Dat compenseert deze geluidstoename weer. Het aanbrengen van stil asfalt staat gepland voor 2011-2012.

Nieuwegein Toen en Nu

Vrijdag 10 jul 2009

De Historische kring Nieuwegein bij de foto van Toen: 'Een foto, die is gemaakt juist ten oosten van de afrit van de Lekdijk naar het Vreeswijkse Frederiksoord. Gedacht wordt aan de situatie omstreeks 1980, omdat op het fort de contouren zichtbaar zijn van het gebouw van het multicultureel centrum. Dat was in die tijd overigens bekend onder de naam Synopsis. Links zijn herkenbaar de aarden wallen in beeld van het fort Vreeswijk en op de achtergrond de Beatrixsluizen.' 

Arend Bloemink stapte weer eens op zijn fiets om de foto van Nu te maken! Zo vertrok hij naar Vreeswijk, naar het Frederiksoord. Klik hier voor de foto van 'Toen en Nu.' Wekelijks bezoeken wij een lokatie en speuren we naar dat ene plekje op een oude foto of ansichtkaart om te zoeken wat er veranderd is. Heeft u een oude foto met een verhaal mail hem gerust aan ons. Wij kijken dan hoe het nu is.

Lichaam vermiste Houtense gevonden in Nieuwegein

Vrijdag 10 jul 2009

De sinds woensdag vermiste 42-jarige vrouw uit Houten is niet meer in leven. Haar levensloze lichaam is vanmorgen door Rijkswaterstaat gevonden in het water bij de Plofsluis in Nieuwegein.De politie gaat er vanuit dat er geen sprake is van een misdrijf en onderzoekt de zaak.

Huizenprijs Nieuwegein gemiddeld 0,9% minder

Woensdag 8 jul 2009

Het lijkt heel voorzichtig iets beter te gaan met de huizenmarkt. De NVM in Nieuwegein zag in het tweede kwartaal van dit jaar een stijging van het aantal verkochte huizen, en de prijzen waarvoor die van de hand gingen. Alleen in Nieuwegein gingen de prijzen met 0,9% naar beneden ten opzichte van het tweede kwartaal verleden jaar.Er werden in totaal 32.000 woningen verkocht. Dat is 26 procent meer dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Drie kwartalen ging het minder en nu weer iets beter. Volgens de vereniging van makelaars lijkt de consument de eerste schok van de kredietcrisis te hebben overleefd.Van feestvreugde is nog geen sprake, zegt de NVM: makelaars draaien gemiddeld veertig procent minder omzet dan vorig jaar.

Inhoud syndiceren

Poll

De gemeente Nieuwegein moet lokale ondernemers beter ondersteunen


Niets op deze site mag op welke manier dan ook gekopieerd, gebruikt of op andere wijze
gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Publics Eye Nederland ®

United+Jeugdcup+120x90Regiobank+120x90Eeterie+120x90+overallMerwesteinShell+120x90+overallOffcourse+Golf+120x90