De+Stadswachter+bovenaan+Werken+en+Wonen

Werken & Wonen

wat nieuwegein u biedt

Mogelijk vertraging De Nieuwe Baten door gemeente

Zondag 30 mrt 2008

Een klein jaar geleden is Stichting De Nieuwe Baten gestart met het opstellen van een lijst met belangstellenden voor een huur- of koopwoning in het nieuw te bouwen woon- en zorgcomplex op het terrein van De Baten. Men verwachtte op redelijke termijn met de bouw te kunnen beginnen en heeft alle mogelijke voorbereidingen daarvoor reeds getroffen.De gemeente Nieuwegein echter houdt de zaak op door dermate veel geld van de stichting te vragen dat er een tekort in de begroting dreigt te ontstaan. De gemeente vraagt het geld om historisch gemaakt kosten te vergoeden, om een sportzaal elders te bouwen en om hun huidige projectkosten te betalen. Daardoor kunnen eerdere indicaties aangaande (huur)prijzen van de te bouwen woningen waarschijnlijk niet waar gemaakt worden. Stichting De Baten vindt niet in te kunnen stemmen met de omvang van het door de gemeente gevraagde bedrag. Beide partijen zijn nog in onderhandeling met elkaar.

Reinerie+Woning+van+de+maand+473x83

Project Direct aan het Werk

Vrijdag 28 mrt 2008

In de praktijk blijkt dat een directe confrontatie met werk meer effectief is dan de inzet van een re-integratietraject. Het College heeft om die reden besloten te experimenteren met dit gegeven. Daartoe wordt aan personen die instromen in de Wwb en als kansrijk worden aangemerkt direct voor de duur van 3 maanden een baan aangeboden.Na 6 maanden wordt geëvalueerd hoeveel deelnemers duurzaam zijn uitgestroomd naar betaald werk en wordt besloten of het instrument structureel moet worden ingezet.

Inwoners Nieuwegein tevreden in eigen buurt

Vrijdag 28 mrt 2008

Inwoners van Nieuwegein hebben het naar hun zin in hun eigen buurt. Dat blijkt uit een onderzoek dat woningcorporatie Mitros liet uitvoeren. Inwoners vinden het buurtleven belangrijker dan het streven om een stad te worden.Volgens de onderzoekers moet de gemeente Nieuwegein daarom meer de kwaliteit van de buurten uitbuiten en daarin investeren.

Aanleg nieuwe oprit Zuidstedeweg

Dinsdag 25 mrt 2008

Vanaf maandag 31 maart werkt de gemeente aan de Zuidstedeweg ten westen van de Doorslag aan de aanleg van een nieuwe oprit. Verkeer komende vanaf het Anthonius Ziekenhuis Nieuwegein (AZN) kan via deze oprit makkelijker de Zuidstedeweg bereiken. Vanaf half mei wordt ook een nieuwe afrit van de Zuidstedeweg naar het AZN aangelegd. De oorspronkelijke doorgangsweg naar de parkeerterreinen via de Koekoekslaan komt daarmee te vervallen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de oprit begin mei klaar.De nieuwe op- en afrit zijn nodig om het toenemende verkeer naar het AZN op een goede manier af te wikkelen. Door deze nieuwe verbinding wordt de verkeersdruk op de Koekoekslaan minder en is de aansluiting van het parkeerterrein AZN op de Zuidstedeweg beter. Na de aanleg van de op- en afrit zal ook de Koekoekslaan opnieuw ingericht worden.De nieuwe oprit komt aan de noordzijde van de Zuidstedeweg. Vanuit het parkeerterrein AZN kunnen auto´s via de Doorslag onder de Zuidstedeweg door en linksaf de Zuidstedeweg opdraaien. De afrit komt aan de zuidzijde van de Zuidstedeweg, maar wordt pas vanaf mei aangelegd. Voor de oprit wordt een aantal parkeerplaatsen aan de Zoomstede permanent opgeheven. De werkzaamheden starten op maandag 31 maart.

NET-Trofee wordt 5 juni in Nieuwegein uitgereikt

Dinsdag 25 mrt 2008

Veenendaal is genomineerd voor de NET-Trofee, een prijs van het ministerie van VROM voor duurzaam wonen en werken. Veenendaal heeft een eigen energiebedrijf opgericht, met een duurzaam warmtesysteem. Dat levert een financieel voordeel op, dat gedeeld wordt met de bewoners. Daardoor maken veel Veenendalers gebruik van het systeem.In totaal zijn er dertien initiatieven genomineerd voor de prijs, waaraan een bedrag van 25.000 euro is verbonden. De winnaar wordt op 5 juni in Nieuwegein bekend gemaakt.

OZB moet greep uit algemene reserves dekken

Vrijdag 21 mrt 2008

Inwoners van Nieuwegein moeten boeten voor het geklungel omtrent de vernieuwing van de binnenstad. De komedie rond de plannen voor een nieuwe binnenstad lijdt er zelfs toe dat de OZB flink verhoogt gaat worden.Als het aan de PvdA en de D'66 ligt mogen de Nieuwegeiners meer Onroerende Zaakbelasting betalen. Extra geld is nodig om een gat in de begroting van € 1,2 miljoen te dichten.De coalitiepartners VVD en CDA zijn minder gecharmeerd van de hogere belastingen. Volgens deze partijen liggen bezuinigingen en efficiencyverbeteringen meer voor de hand. Zij sluiten OZB-verhoging overigens niet uit. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de hondenbelasting te verhogen.

Bruggetje in Vreeswijk weer open

Donderdag 20 mrt 2008

De Platte Brug in Vreeswijk, ter hoogte van het Frederiksoord weer open. De renovatie is nog niet helemaal klaar, maar het verkeer mag er wel al overheen rijden.Vorig jaar herfst begon de gemeente met de renovatie. In eerste instantie zou de vervanging van brug een paar maanden duren, maar doordat een aantal nutsleidingen op andere plekken lagen duurde de renovatie langer dan verwacht. Ook stond het riool niet goed op de kaart. Als gevolg hiervan duurde het werk drie maanden langer dan verwacht.Bert Veldhuizen, voorzitter van de winkeliersvereniging kreeg veel geklaag over zich heen, vooral van de horecazaken. Momenteel is iedereen opgelucht dat de brug vóór het Paasweekeinde weer kan worden gebruikt, ook al moet de slijtlaag nog worden aangebracht. Zodra het weer het toelaat gaat de Platte Brug hiervoor nog één dag dicht.

Zevenhonderd kilo zwerfvuil opgeruimd

Woensdag 19 mrt 2008

De Opschoondag van afgelopen zaterdag was een groot succes. Onder het motto ´Nieuwegein schoon - heel gewoon´ staken ruim tachtig enthousiaste vrijwilligers de handen flink uit de mouwen in Vreeswijk, Batau-Zuid, Doorslag en op twee locaties in Wijkersloot.Duikers van duikvereniging Succotash doken vanaf de Oranjebrug maar liefst 480 kilo aan ijzer en 170 kilo puin op. De vrijwilligers aan wal brachten 700 kilo aan zwerfvuil bijeen. Per locatie reed een gemeentewagen rond ter ondersteuning.

Nieuwegeinse Passantenhaven toenemend in trek

Woensdag 19 mrt 2008

De Nieuwegeinse Passantenhaven in Nieuw-Vreeswijk trekt jaarlijks steeds meer pleziervaartuigen. De effecten van een aantrekkelijkere omgeving en meer faciliteiten voor bezoekers zijn duidelijk zichtbaar, met stijgingen in de bezoekersaantallen van meer dan 100% in twee jaar. Dat blijkt uit cijfers van de stichting Exploitatie Watersport Plettenburg. De Passantenhaven gaat op 16 april a.s. open voor het nieuwe vaarseizoen.De Passantenhaven is bedoeld om passerende pleziervaart de gelegenheid te bieden tot overnachting. De haven ligt gunstig ten opzichte van het Amsterdam-Rijnkanaal, het Merwedekanaal en de Lek. In 2005 bezochten 530 boten de haven, in 2007 waren dat er al 1.083, een stijging van meer dan 100%! Het aantal opvarenden steeg zelfs met bijna 150%, van 1.002 naar 2.475. De haven ontvangt hoofdzakelijk motorboten (tot vijftien meter) en kleine zeilboten (diepgang tot anderhalve meter.)

Voorjaarswandeling op Ridderhofstad Oudegein

Dinsdag 18 mrt 2008

Het IVN, vereniging voor natuur- en milieueducatie, houdt een rondleiding op de Ridderhofstad Oudegein. Onder leiding van natuurgidsen wordt een wandeling gemaakt in het park van het kasteel in Nieuwegein. De excursie is op zondag 23 maart en start om 13.30 uur vanaf het Milieu Educatief Centrum (MEC) aan de Geinoord 9.In het voorjaar tooien op de Ridderhofstad Oudegein de oude fruitbomen zich met fraaie bloesem en kleurt het prille, frisse lentegroen de bomen. De voorjaarswandeling, met als thema ‘de natuur op het landgoed Ridderhofstad in Nieuwegein’, voert langs de aanwezige flora en fauna. Allerlei stinzenplanten sieren in dit jaargetijde het park. Behalve het bekijken en beleven wordt eveneens aandacht besteed aan de geschiedenis van het kasteel en haar omgeving. De natuurgidsen van het IVN geven graag uitleg bij deze ontdekkingstocht.Voor de wandeling, die ongeveer 1,5 uur duurt, is iedereen welkom. Meer inlichtingen zijn te verkrijgen bij Carin Laarman tel. 030 - 60 491 06 of Adrie van Ieperen tel. 030 - 68 848 61.

Inhoud syndiceren

Poll

Het oudpapier wordt miv 1 september niet meer opgehaald door de scholen. Wat doet u met uw oud papier?


Niets op deze site mag op welke manier dan ook gekopieerd, gebruikt of op andere wijze
gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Publics Eye Nederland ®

Betaalbaar+logo+120x90Golds+Gym+HealthclubDe+MixEeterie+120x90+overallShell+120x90+overallGreen+Village+120x90Cityplaza+120x90Rabobank+120x90