PCB+Uitvaartzorg+730x92+bovenaan+VP

Werken & Wonen

wat nieuwegein u biedt

Criminaliteit is echt, onveiligheid een gevoel

Woensdag 17 nov 2010

Criminaliteit en veiligheid zijn altijd belangrijke thema's in verkiezingen en u bent vast benieuwd wat er met de verkiezingsbeloften van de recente gemeenteraadsverkiezingen in Nieuwegein over deze grote ergernis gebeurt. Daarom is onze columnist Rene Verbrugge maar eens in de eerste programmabegroting en in de 'Integrale Veiligheidsrapportage 2010' gedoken om te ontdekken wat de situatie is en wat er gaat gebeuren.
Verbrugge: 'Nieuw in het veiligheidsbeleid is de regionalisering in de VeiligheidsRegio Utrecht. Hierin is nu ook de brandweer ondergebracht, zodat er geen Nieuwegeinse brandweer meer is. Erg duidelijk is de programmabegroting over openbare orde en veiligheid niet.' Klik hier om naar de column 'Broodje Irritant' te gaan.

Moen+Woning+van+de+week+473x83

Postsorteercentrum Nieuwegein plat

Dinsdag 16 nov 2010

Postbezorgers van TNT in de regio zijn begonnen aan een landelijke 24-uurs staking. De poorten van het postsorteercentrum in Nieuwegein gingen gisteravond laat al dicht.
De reorganisatie van het postbedrijf kost 11.000 mensen hun baan. Het aantal gedwongen ontslagen wordt beperkt tot zo'n 3.000, maar dat vinden de bonden nog veel te veel. In Den Haag worden vandaag duizenden postbode's verwacht voor de landelijke actiedag. Wanneer TNT niets doet, komen er volgens de bonden volgende week vervolgacties.

Batau-Noord krijgt eigen welkomstborden

Dinsdag 16 nov 2010

De wijk Batau-Noord krijgt binnenkort zijn eigen welkomstborden die aan de wijkgrenzen geplaatst zullen worden. De nieuwe borden gaan niet de bestaande wijkborden vervangen, maar zullen daar een kleurige aanvulling op vormen. Ze zijn een cadeau aan de wijk van het wijknetwerk Batau-Noord en zijn in samenwerking met de gemeente gerealiseerd.
Reeds geruime tijd geleden is binnen het wijknetwerk het idee ontstaan om de toegangswegen van Batau-Noord een wat kleuriger aanzien te geven door middel van eigen welkomstborden. Met name wijknetwerklid Cor van Staa heeft veel inspanningen gedaan om de borden gerealiseerd te krijgen. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over onderhoud en eventuele vervanging bij schade.Nu is nog niet bekend wanneer het eerste bord geplaatst zal worden, echter als het zo ver is, zal men dat vanuit het wijknetwerk zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. Klik hier voor alle wijken.

'De straat'

Dinsdag 16 nov 2010

Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat dies meer zij, vastgelegd volgens een vast stramien: ter hoogte van het pand met huisnummer 1, midden op de weg, fietspad of trottoir de straat in gefotografeerd. Daarbij bepaalt het straatnamenregister van de Gemeentegids 2010 de alfabetische volgorde in deze nieuwe rubriek.
De eerste straat is de Bertus Aafjeshove, de laatste de Zwolseveste. Iedere week een foto (die desgewenst gedurende zes maanden na publicatie te verkrijgen is via de website van onze fotograaf). Deze week de Apolloburg in de wijk Batau Noord.

Nieuwe ANWB-Borden boven de Zuidstedeweg

Zaterdag 13 nov 2010

Automobilisten die via de Zuidstedeweg van en naar de binnenstad van Nieuwegein rijden, kunnen vanaf maandag 15 november enige vertraging oplopen. De ANWB plaatst tussen maandag 15 november en vrijdag 26 november in opdracht van de gemeente de nieuwe ANWB-borden boven de Zuidstedeweg. De werkzaamheden worden buiten de ochtend- en avondspits uitgevoerd namelijk tussen 09.30 en 15.30 uur.
Vanaf het kruispunt AC Verhoefweg/Zuidstedeweg worden tot aan de loopbrug over de Zuidstedeweg de staanders geplaatst. Eerst wordt de rijbaan de stad in versmald van vier naar twee rijstroken. Vanaf woensdag 17 november worden op het hetzelfde weggedeelte de staanders geplaatst maar dan aan de rijbaan richting stad uit. Ook daar wordt de rijbaan versmald van vier naar twee stroken. Dit kan enige vertraging veroorzaken voor het verkeer. Op enig moment wordt met groot materieel de boog op de staanders geplaatst. Dat betekent dat het verkeer telkens in één rijrichting circa 15 minuten stilstaat.Vanaf maandag 22 november worden ANWB-borden geplaatst boven het weggedeelte vanaf de loopbrug over de Zuidstedeweg naar de brug over de Doorslag. Eerst in de richting de stad in, daarna in de richting de stad uit. Ook op deze plek wordt de rijbaan tijdelijk versmald en op een moment afgezet wanneer de boog op de staander wordt geplaatst. Het verkeer wordt daarvoor circa 15 minuten stopgezet.De gemeente heeft er speciaal voor gekozen om het parkeerverwijssysteem te integreren met de ANWB-bebordering. Dan ziet de automobilst in één oogopslag meteen waar voldoende parkeerplaatsen zijn in de parkeergarages. Het parkeerverwijssysteem voor de binnenstad is volgend jaar actief.

Nieuw hek voor Roskamweide

Maandag 8 nov 2010

In de week van 22 tot en met 26 november wordt er op de Roskamweide in de wijk Batau Noord een nieuw hek geplaatst in de strook grond die het speelplein van het fietspad scheidt. Met name de doorschietende basketballen kunnen voor gevaarlijke situaties leiden voor zowel de spelende kinderen als de voorbijrijdende fietsers en brommers.
Al eerder stond er een hek achter de basketbalpaal, maar dat is om onduidelijke redenen verdwenen. Bewoners en leden van het wijknetwerk Batau-Noord hebben de gemeente meerdere malen, o.a. tijdens wijkschouwen, op de situatie gewezen.Het hek dat nu geplaatst zal worden, wordt voorzien van bijpassende beplanting waardoor zowel het hek als de grondstrook waar het in komt te staan weer een wat meer aangekleed beeld zullen krijgen.

Verkeerslicht sneltram blijft onbetrouwbaar

Zaterdag 6 nov 2010

De verkeerslichten van de sneltram in Nieuwegein blijven onbetrouwbaar. De gemeente heeft gisteren geprobeerd de verkeerslichten bij de onbewaakte tramovergang aan de Weverstede te repareren, maar dat is niet gelukt. Vandaag, zaterdag 6 november, moesten verkeersregelaars het verkeer in goede banen leiden. Want als de tram voorbij rijdt springen de lichten nog steeds te snel op groen.
De gemeente Nieuwegein zegt dat het goed genoeg werkt, omdat automobilisten echt niet zomaar gaan rijden als het licht op groen springt. Maar de SP vindt het toch gevaarlijk en eist dat het probleem snel wordt opgelost.

Aangereden fietser Nieuwegein overleden

Vrijdag 5 nov 2010

De fietser die twee weken geleden werd aangereden op de Buizerdlaan in Nieuwegein is overleden. Dat meldt zijn familie.
Het slachtoffer werd geschept door een auto ter hoogte van het Mercure Hotel en raakte daarbij ernstig gewond.Volgens meerdere getuigen op de site van RTV Utrecht reed die auto door rood.De 19-jarige Utrechter die achter het stuur zat wordt verdacht van poging tot doodslag en blijft voorlopig in hechtenis.

Brandweer Nieuwegein regionaal

Woensdag 3 nov 2010

De brandweer van Nieuwegein is vanaf 1 november 2010 onderdeel van Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dit geldt voor alle 29 gemeentelijke korpsen in de provincie. De brandweerkorpsen zijn vanaf dat moment geen gemeentelijke organisaties meer. De regionalisering van de brandweertaken heeft tot doel om de brandweerzorg verder te verbeteren. Inwoners van Nieuwegein zullen niet veel merken van de regionalisering. De brandweer blijft vanuit de bestaande kazernes werken.
Op 28 oktober werd tijdens een gezellige afscheidsborrel een glas gedronken op de overgang van het personeel naar de VRU. Tijdens de wekelijkse oefenavond was burgemeester Cor de Vos van Nieuwegein aanwezig om alle brandweermensen te bedanken voor hun jarenlange inzet voor de gemeente Nieuwegein. Hij hoopt en rekent erop dat deze inzet ook als VRU-medewerker blijft bestaan.De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van de 29 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en (gemeentelijke) crisisbeheersing. Met partners als politie Utrecht, defensie, waterschappen, energiebedrijven en ambulancezorg draagt de VRU zorg voor het voorkomen van en bestrijden van branden, calamiteiten en crises. In totaal is Brandweer Veiligheidsregio Utrecht georganiseerd in vijf districten.

Start gronduitgifte bedrijvenpark Het Klooster

Maandag 1 nov 2010

De gronduitgifte van bedrijvenpark Het Klooster is gestart. Wethouder Wouter Kolff van Economische Zaken heeft hiervoor op ludieke wijze het startsein gegeven door het plaatsen van gigantisch vogelhuisje. Hiermee wordt het karakter van Het Klooster onderschreven: een duurzaam bedrijvenpark voor bedrijven die groen ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. Het vogelhuisje is goed zichtbaar vanaf de A27, vlakbij de aansluiting van Het Klooster op de A27. In totaal wordt er 75 ha grond uitgegeven.
Het bedrijvenpark Het Klooster wordt de nieuwe entree voor de oostkant van de stad. In het bedrijvenpark komen cultuurhistorie, ecologie, recreatie én duurzame bedrijvigheid samen en verstreken elkaar. Het duurzame karakter komt tot uiting in een duurzaamheidscan voor bedrijven, die zich in Het Klooster gaan vestigen. Hiermee worden de milieuprestaties doorgelicht en kan een bedrijf maatregelen treffen om die te verbeteren. Verder wil de gemeente de uitstoot van kooldioxide (CO2) in Het Klooster zo veel mogelijk beperken.Er wordt gestreefd naar een 25% lagere CO2-uitstoot dan bij een bedrijventerrein met een conventionele energievoorziening. Dit is onder meer haalbaar door middel van een collectieve duurzame energievoorziening op basis warmte/koude-opslag voor een deel van het bedrijvenpark.

Inhoud syndiceren

Poll

Vindt u een samenwerking tussen de lokale radio (RTV9) en pen.nl een goede zaak?


Niets op deze site mag op welke manier dan ook gekopieerd, gebruikt of op andere wijze
gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Publics Eye Nederland ®

Ballonvaart+rechterkolom+120x90BiZZP+alle+katernen+120x90MerwesteinShell+120x90+overallMakro+120x90+rechterkant+alle+paginas