Gemeentewijzer+bovenaan+katern+Gemeente

Verhuisbericht blijft in verhuisset PTT-post

Donderdag 6 nov 2003

De gemeente verlengt het contract met PTT-post om een verhuisaangifte-formulier voor de GBA (Gemeentelijke basisadministratie) op te nemen in de PTT-verhuisset.

Deze set kan gratis bij ieder postkantoor worden verkregen.

Poll

Er gaat gebouwd worden in Park Rijnhuizen. Het groen moet onaangetast blijven!


Niets op deze site mag op welke manier dan ook gekopieerd, gebruikt of op andere wijze
gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Publics Eye Nederland ®

Eeterie+120x90+overallShell+120x90+overallRegiobank+120x90Golds+Gym+HealthclubOffcourse+Golf+120x90De+MixBrassierie+Plaza+120x90Merwestein