Katern

Terugblik op de raadsvergadering van 20 april 2017

Terugblik op de raadsvergadering van 20 april 2017
Frans Backhuijs is inmiddels bijna zes jaar burgemeester van Nieuwegein. Bij Koninklijk Besluit is hij met ingang van 11 mei 2017 herbenoemd voor een periode van zes jaar. Om die reden vond op 20 april jl. een buitengewone raadsvergadering plaats waarin hij beëdigd is door de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Aansluitend zijn een aantal toespraken ge-houden.... Lees meer

Terugblik raadsvergadering 23 maart 2017

Terugblik raadsvergadering 23 maart 2017
De gemeenteraad vergaderde op 23 maart 2017. Casper Langerak is gisteravond namens de PvdA als raadslid geïnstalleerd als opvolger van Erica van Alfen. Vervolgens heeft de raad de transformatieagenda sociaal domein 2017-2020 vastgesteld. Hierdoor is een integrale visie op de ontwikkeling in het sociaal domein vastgesteld. Een amendement en twee moties om de transformatieagenda aan te scherpen zijn verworpen. De... Lees meer

Raadsbijeenkomsten februari 2017

Raadsbijeenkomsten februari 2017
2 februari 2017 Raadsinformatiebijeenkomst GGDrU Donderdag 2 februari 2017, aanvang 20.00 uur, is er een raadsinformatiebijeenkomst over de GGD regio Utrecht (rU). Naast kennismaking met de nieuwe directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU praat dezelfde directeur de raad bij over de context, de ontwikkelingen van de GGD en de Jeugdgezondheidszorg. De bijeenkomst duurt tot 21.00 uur. 2 februari 2017 Raadsinformatiebijeenkomst... Lees meer

Raadsbijeenkomsten januari 2017

Raadsbijeenkomsten januari 2017
11 januari 2017 Commissie Samenleving Woensdag 11 januari 2017 vergadert de commissie Samenleving, aanvang 20.00 uur. Op de voorlopige agenda de onderwerpen Rapporteren ontwikkelingen sociaal domein aan de raad, Update vorderingen verstevigen Geynwijs, de Winkelvisie Nieuwegein en de Toekomstige uitvoering Wsw 11 januari 2017 Commissie ROM Ook op woensdag 11 januari, begin 20.00 uur, komt de commissie ROM bijeen. Op... Lees meer

Terugblik op de raadsvergadering van 19 december 2016

Terugblik op de raadsvergadering van 19 december 2016
De gemeenteraad vergaderde op 19 december 2016 en heeft de vergadering voortgezet op 22 december. Aan het begin van de vergadering heeft de voorzitter van de vertrouwenscommissie medegedeeld, dat de raad heeft besloten de heer Frans Backhuijs aan te bevelen voor herbenoeming. Vervolgens heeft de raad alle hamerstukken vastgesteld: diverse belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen, verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden,... Lees meer

Raadsbijeenkomsten december 2016

Raadsbijeenkomsten december 2016
15 december 2016 Raadsinformatiebijeenkomst over Citymarketing Op donderdag 15 december, aanvang 20.00 uur, vindt een raadsinformatiebijeenkomst plaats over Citymarketing. In de bijeenkomst wordt men bijgepraat over het proces en de stand van zaken daarvan, worden de tussenresultaten getoetst die interactief met de stad zijn opgehaald en worden de tussenresultaten verrijkt en aangescherpt. De bijeenkomst wordt gehouden in het Theehuys van... Lees meer

Terugblik op de raadsvergadering van 23 en 30 juni 2016

Vragenhalfuurtje Tijdens het vragenhalfuurtje zijn vragen gesteld over de N-pas en overlast van dealers en hangjongeren. Benoeming Erna Kotkamp Erna Kotkamp vervangt tijdelijk Monique de Beer in de raad namens de fractie van Groen Links vanwege ziekte van Monique de Beer. Rekenkamerrapport inzake het Informatievoorzieningsbeleid De raad heeft n.a.v. een rapport van de Rekenkamercommissie besloten om het college opdracht te... Lees meer

K.C.N. zoekt bestuursleden

Het Kunstenaars Centrum Nieuwegein, KCN, is de enige vereniging in Nieuwegein voor beeldend kunstenaars, die goed met hun vak of hobby bezig zijn. We beheren een eigen galerie in het atelier gebouw aan de Kerkstraat. Hier maken we zo ongeveer iedere drie weken een nieuwe expositie. Vaak is er héél interessant werk te zien en daarvoor kunt U allen gratis... Lees meer

Winnaar KCN Loterij

De winnaar van de kunstloterij van Kunstenaars Centrum Nieuwegein is bekend geworden. De prijs van deze loterij, waarvoor de loten o.a. ook op de Kunstmarkt te koop waren, was een keuze uit één van de kunstwerken die door de leden van KCN hiervoor beschikbaar waren gesteld. Mevrouw De Boer uit Nieuwegein was blij verrast het winnende lot in bezit te... Lees meer

Expositie ‘Be My Guest’

Expositie ‘Be My Guest’ van 25 november t/m 16 december 2012 in de KCN Galerie, Kerkstraat 38 in Nieuwegein. KCN lid Niny Zitman exposeert met gastexposante Silene van Waveren. Silene van Waveren, (Utrecht), werkzaam als professioneel keramisch vormgever. Wordt geïnspireerd door haar omgeving. Gevoel speelt een grote rol bij het ontwerpen van haar beelden. Zij werkt in verschillende stijlen en... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


Latest Tweet: ‘De strip van Kim Houtzager’ https://t.co/YjkuDZj9BT https://t.co/uuIcRsbFrF
1,640 people follow nieuwegein123
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube