Katern

Raadsbijeenkomsten juni 2017

Raadsbijeenkomsten juni 2017
21 juni 2017                Commissievergadering Financiële stukken Op woensdag 21 juni is een commissievergadering over financiële stukken. Op de voorlopige agenda de Voorjaarsnota 2017 en de Kadernota 2018. Aanvang van deze vergadering is 20.00 uur. 22 juni 2017                Raadsvergadering Donderdag 22 juni, aanvang 20.00 uur, vergadert de gemeenteraad. Op de voorlopige agenda voor deze vergadering staan als te bespreken onderwerpen het... Lees meer

Terugblik op de raadsvergadering van 18 mei 2017

Terugblik op de raadsvergadering van 18 mei 2017
Donderdag 18 mei en maandag 22 mei vergaderde de gemeenteraad. De raad heeft besloten in te stemmen met de coördinatieregeling om het bestemmingsplan voor het project Ravenswade te kunnen voorbereiden. Daarbij heeft de raad een motie aangenomen om aandacht te hebben voor de veiligheid van fietsers. Daarna heeft de raad ingestemd met het groenstructuurplan waarin het groene geraamte van Nieuwegein... Lees meer

Raadsbijeenkomsten juni 2017

Raadsbijeenkomsten juni 2017
1 juni 2017 Raadsinformatiebijeenkomst Transformatie Wet sociale Werkvoorziening (Wsw) Op donderdag 1 juni wordt een raadsinformatiebijeenkomst gehouden over de transformatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Aan de orde komen het proces van het transformatieplan, de organisatie dienstverlening inwoners en werkgevers bij werk, de vormgeving van de beschutte werkomgeving / vangnet, wat betekent het voor de medewerkers, zowel de Wsw-medewerkers als het... Lees meer

Raadsbijeenkomsten mei 2017

Raadsbijeenkomsten mei 2017
10 Mei 2017 Commissie Samenleving Woensdag 10 mei vergadert de commissie Samenleving. Op de voorlopige agenda voor deze commissievergadering staan de onderwerpen Zienswijze begroting 2018 Stichtse Groenlanden, Inzet extra middelen van het rijk armoedebestrijding kinderen (Klijnsmagelden) en de Kwartaalrapportage Stadspas Nieuwegein. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur. 10 en 11 mei 2017 Commissie ROM Ook op woensdag 10 mei... Lees meer

Terugblik op de raadsvergadering van 20 april 2017

Terugblik op de raadsvergadering van 20 april 2017
Frans Backhuijs is inmiddels bijna zes jaar burgemeester van Nieuwegein. Bij Koninklijk Besluit is hij met ingang van 11 mei 2017 herbenoemd voor een periode van zes jaar. Om die reden vond op 20 april jl. een buitengewone raadsvergadering plaats waarin hij beëdigd is door de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Aansluitend zijn een aantal toespraken ge-houden.... Lees meer

Terugblik raadsvergadering 23 maart 2017

Terugblik raadsvergadering 23 maart 2017
De gemeenteraad vergaderde op 23 maart 2017. Casper Langerak is gisteravond namens de PvdA als raadslid geïnstalleerd als opvolger van Erica van Alfen. Vervolgens heeft de raad de transformatieagenda sociaal domein 2017-2020 vastgesteld. Hierdoor is een integrale visie op de ontwikkeling in het sociaal domein vastgesteld. Een amendement en twee moties om de transformatieagenda aan te scherpen zijn verworpen. De... Lees meer

Raadsbijeenkomsten februari 2017

Raadsbijeenkomsten februari 2017
2 februari 2017 Raadsinformatiebijeenkomst GGDrU Donderdag 2 februari 2017, aanvang 20.00 uur, is er een raadsinformatiebijeenkomst over de GGD regio Utrecht (rU). Naast kennismaking met de nieuwe directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU praat dezelfde directeur de raad bij over de context, de ontwikkelingen van de GGD en de Jeugdgezondheidszorg. De bijeenkomst duurt tot 21.00 uur. 2 februari 2017 Raadsinformatiebijeenkomst... Lees meer

Raadsbijeenkomsten januari 2017

Raadsbijeenkomsten januari 2017
11 januari 2017 Commissie Samenleving Woensdag 11 januari 2017 vergadert de commissie Samenleving, aanvang 20.00 uur. Op de voorlopige agenda de onderwerpen Rapporteren ontwikkelingen sociaal domein aan de raad, Update vorderingen verstevigen Geynwijs, de Winkelvisie Nieuwegein en de Toekomstige uitvoering Wsw 11 januari 2017 Commissie ROM Ook op woensdag 11 januari, begin 20.00 uur, komt de commissie ROM bijeen. Op... Lees meer

Terugblik op de raadsvergadering van 19 december 2016

Terugblik op de raadsvergadering van 19 december 2016
De gemeenteraad vergaderde op 19 december 2016 en heeft de vergadering voortgezet op 22 december. Aan het begin van de vergadering heeft de voorzitter van de vertrouwenscommissie medegedeeld, dat de raad heeft besloten de heer Frans Backhuijs aan te bevelen voor herbenoeming. Vervolgens heeft de raad alle hamerstukken vastgesteld: diverse belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen, verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden,... Lees meer

Raadsbijeenkomsten december 2016

Raadsbijeenkomsten december 2016
15 december 2016 Raadsinformatiebijeenkomst over Citymarketing Op donderdag 15 december, aanvang 20.00 uur, vindt een raadsinformatiebijeenkomst plaats over Citymarketing. In de bijeenkomst wordt men bijgepraat over het proces en de stand van zaken daarvan, worden de tussenresultaten getoetst die interactief met de stad zijn opgehaald en worden de tussenresultaten verrijkt en aangescherpt. De bijeenkomst wordt gehouden in het Theehuys van... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


Latest Tweet: @LiekjeB69 Gebeurde nav dit: https://t.co/s7CodLuHzZ
1,645 people follow nieuwegein123